• Allmogejakt

JRF-Gävleborg överklagar vargkvot

Även JRF i Värmland överklagar

AktuelltPublicerad: 2015-11-24 16:00

(Uppdaterad) Jägarnas Riksförbund (JRF) i Gävleborg överklagar länsstyrelsens beslut om licensjakt på sex vargar i länet. JRF-distriktet begär att tilldelningen minst ska fördubblas. Även JRF-distriktet i Värmland överklagar det länets kvot i den kommande licensjakten i januari.

Naturvårdsverket har slagit fast en miniminivå för vargarna i Gävleborg på två föryngringar. Länsstyrelsen har i sin tur fastställt ett förvaltningsmål på tre föryngringar i länet.
Men när Viltskadecenter gjorde en sammanställning av förra vinterns varginventering konstaterades att länet helt eller delvis berörs av åtta revir och familjegrupper. Sedan dess har det skett ytterligare föryngringar under våren.

”Minst tre revir till i Gävleborg”
– Länsstyrelsen är medveten om att det kan finnas minst tre revir till i Gävleborg, hävdar Ingemar Alin, JRF-ordförande i Gävleborgsdistriktet. 
– Trots detta beslutar länsstyrelsen om jakt i endast ett revir och på maximalt sex vargar, tillägger han och distriktet i överklagandet till Naturvårdsverket.
Vargstammen växer starkt i Gävleborg och skapar problem. Att länsstyrelsens beslut om tilldelning så tydligt avviker från det uppställda förvaltningsmålet är en stor besvikelse för alla som vill ha kontroll på den snabbt växande vargstammen, anser förbundet. JRF i länet befarar att tilldelningsbeslutet undergräver trovärdigheten i förvaltningen.

Även JRF-Värmland överklagar
Även JRF i Värmland överklagar beslutet om 20 vargar i tilldelning i länet. 
– Vi vill ha en avskjutning på 60 om vi ska hålla stammen på en nivå som efter förra årets jakt, kommenterar Kjell Emilsson, JRF-Värmlands ordförande.

Det överklagade licensbeslutet finns här:

Den senaste inventeringen finns här:

 

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Dags för länsvisa förvaltningar

2015-11-25 18:31

Förstår om JRF i Gävleborg och Värmland vill ha ändring och ökning av licensjakten på varg.
Är det inte så att de nio länen i Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområden utifrån länens landareal skall förvalta 5 vargrevir och med även förvaltning av renbetesområdena (+54%) skall förvalta maximalt 12 vargrevir men Naturvårdsverket f n beslutat att 7 av länen skall förvalta 27 vargrevir och f n inga vargbeslut för Stockholms och Uppsala län. Blir det 2 vargrevir i varje län?
Är det inte så att Gävleborgs län, utifrån länets landareal, skall förvalta maximalt 1,9 vargrevir och Naturvårdsverket beslutat om förvaltning av minst 2 vargrevir och olika uppgifter läste att länsstyrelsen kvalitetssäkrat 10 vargrevir, flera helt inom länet.
Är det inte så att Värmlands län, utifrån länets landareal, skall förvalt maximalt 1,8 vargrevir men Naturvårdsverket beslutat om förvaltning av minst 11 vargrevir. Läste 2014 om 29 kvalitetssäkrade vargrevir inom länet.
Vid länsvisa maxantal, tak, och Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområdet (MR) sammanlagda landsareal så skulle MR förvalta 5 vargrevir och med (+54%), även förvaltning av renbetesområden, förvalta 12 vargrevir. Minskning från 27 till 12 vargrevir.
Vid länsvisa maxantal, tak, Mellansvenska Rovdjursförvaltningsområdet förvalta 44 familjegrupper med lodjur = 242 lodjur. Minskning från Naturvårdsverkets beslut minst 62 familjegrupper lodjur. Minskning från 341 till 242 lodjur.

5. Bra, men...

2015-11-25 17:11

...det räcker inte att få en liten kvot utökad med några få individer. Det är detsamma som att göra sina behov i havet, eller att laga rost på en gammal bil.
Till sist inser man verkligheten, vilket innebär att Sveriges fauna/uppbyggnad inte klarar av att ha frilevande varg.
Vi måste föra en saklig diskussion där alla effekter av frilevande varg läggs på på bordet, men inget sådant upplägg finns i dagsläget!
Vi sitter på alla trumf i kortleken, men spelar inte, utan låter beslutsfattarna köra över oss utan strid. Frågan är varför?
Kanske Herman Lindqvist har rätt: Det svenska folket är extremt fega, de saknar civilkurage, de är extremt konflikträdda, få vågar säga vad de tycker, detta har gjort att beslut fattas ibland högt över huvudena på folket eftersom folket inte säger ifrån. Det skulle behövas mycket mera djävlar anamma och riktig finsk sisu.
Är det inte dags för en förändring som biter nu? Vad är vi rädda för?

4. Miljöpartiet

2015-11-25 16:23

Efter gårdagens kovändning av Miljöpartiet i flyktingfrågan kan vi kanske hoppas att de också stoppar varginvandringen.

3. 3 revir?

2015-11-25 08:06

Inventeringen som skedde vintern 14/15 visade att Gävleborg hade 4,7 föryngringar. Alltså 2,7 mer än miniminivån och 1,7 mer än förvaltningsnivån.

Sen kan man lätt räkna ut att vi har en ökning då vi inte fick till någon licensjakt.

Denna vintern måste vi få till en licensjakt som gör att vi bromsar tillväxten eller ännu bättre, kommer ner till miniminivån på 2 föryngringar. Men jag tror våra politiker kommer se till att vi tappar kontrollen även här!

2. Dag att JRF ser till att vi får länsvisa förvaltningar.

2015-11-25 08:05

JRF- Gävleborg och Värmland överklagar vargkvot.

De nationella nivåerna fungerar inte i praktiken. Därför föreslås:

Att JRF aktivt verkar för att vi får regionala, länsvisa maxantal, tak, utifrån länets landareal och de politiska beslut om totala antal vargar, björnar, lodjur och järvar som vi skall förvalta i hela landet och licensjakt beslutas LÄNSVIS, utan krav på nationella nivåer nås.

Att JRF aktivt verkar för att länsvis inventering räcker för länsvis beslut om licens eller skyddsjakt på varg, björn, lodjur och järv. Utan krav på att nationella nivån nås. Att man inte behöver inventera samtidigt i flera län. Räcker med länsvis inventering för länsvist beslut.
Med uträkning utifrån länets landareal och även förvaltning av renbetesområdenas vargförvaltning + 54 %, så är det väl så att Gävleborg skall förvalta 1,9 vargrevir och Värmland 1,8 vargrevir?

Att JRF aktivt verkar för att vi får minskat totalantal vargar, björnar, lodjur och järvar i landet.

Att JRF aktivt verkar för förenklad § 28 jaktförordningen. Att stora rovdjur får skjutas utanför bostäder och utanför djurstängsel/hagar med angripna betande djur får efter angrepp skjuta rovdjur 200 meter utanför beteshagar under minst 48 timmar.

Att JRF aktivt verkar för att djurhållare får 100 % statligt bidrag när man sätter upp rovdjursstängsel och 100% bidrag för underhåll av stängslet.

Att JRF aktivt verkar 100% statlig ersättning för alla kostnader när djur blir skrämda av rovdjur och springer ut från betesstängsel/beteshagar och måste samlas in.

Att JRF aktivt verkar för att statens står för alla kostnader (inte djurägaren eller den som ansökt om skyddsjakten) när det beslutats om skyddsjakt.

Att JRF aktivt verkar för att nuvarande handläggning och beslut och överklagande av vargjaktsbeslut och skyddsjaktbeslut beslutas av Naturvårdsverket, inte av domstolar.

1. Bevisar...

2015-11-24 15:35

...att det behövs en ny viltmyndighet då länstyrelsen och nvv gång på gång gör allt för att misslyckas med sina uppdrag. Tänk om skatteverket eller trafikverket skötte sig på samma sätt . Tilldelningen för Gävleborg borde varit 35 för att bromsa ökningen och/eller 45 för att minska stammen. 6 stycken gör bara en liten skillnad i det revir avskjutning görs kommande vår ,men är tillbaks på samma mängd året efter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB