• Pinewood

Lillhärdalfallet inget för JO

”Vi tittar inte på saker som är äldre än två år”

AktuelltPublicerad: 2016-04-23 09:18

Justitieombudsmannen, JO, ingriper inte i Lillhärdalfallet. Dels är ärendet mer än två år gammalt, dels har saken provats i domstol, resonerar JO.
– Ett nonchalant svar när fem människor drabbats oskyldigt av en felaktig förundersökning. Då kan vem som helst anklagas för illegal vargjakt, trots att de inte har några vapen med sig, säger sågverksägare Karl Hedin.

De fem männen från Lillhärdal greps, anhölls och satt häktade i 17 dygn efter en polisinsats i början av maj 2012. Det tog tre och ett halvt år innan de frikändes i hovrätten.
Karl Hedin har tillsammans med Björn Törnvall skrivit en bok om fallet. De anser att rättsväsendet och polisen begått ett rättsövergrepp mot männen.
– Huvudfelet är att åklagaren i sin roll som förundersökningsledare inte beaktat objektivitetsprincipen, alltså att förundersökningen även ska innehålla sådant som talar till fördel för den missänkte. Det är ett lagbrott av åklagaren, säger Karl Hedin.

Uppgifter som saknades
Han räknar upp uppgifter som inte fanns med i förundersökningen, i punktform:
1) Två av de misstänkta hade inga vapendelar med sig.
2) En tredje av de misstänkta hade inget slutstycke med sig. Det låga hemma i vapenskåpet
3) Det framgår inte att skoteråkaren hade bössan i bilen och slutstycket i fickan.
4) Uppgiften att en av de misstänkta var på en annan plats, 1,3 mil från de övriga, utelämnades.

Kunde ha löst dagkort
5) Det framgår inte att de kunnat lösa dagkort för bäverjakt om de velat.
– Åklagaren gör stort nummer av att de inte hade jakträtt i området, säger Karl Hedin.
6) Det framgår inte heller att de danska gästjägarna, vars ankomst de fem misstänkta förberedde genom sitt besök på jaktmarken förberedde, faktiskt dök upp i Lillhärdal på måndagen.
– Det lade man åt sidan i förundersökningen, för det passade inte utan  störde hela bilden, säger Karl Hedin.
7) Det stod inte att fågellrenset och köttbitarna inte var förgiftade. 
8) Filmen från helikoptern redigerades, så att det inte framgick vilka förutfattade mening naturbevakaren hade.

JO-anmälningarna avslås
Karl Hedin och Björn Törnvall JO-anmälde saken. Det gjorde även ytterligare ett tiotal personer. JO har valt att avslå alla anmälningar i en klump.
– Anmälningarna kom in ungefär samtidigt och med anledning av att boken gavs ut. Vi har tagit del av boken men kommit fram till att det inte var något för JO att utreda, säger Annika Pallvik-Fransson, handläggare vid Justitieombudsmannen.

Två argument
Det finns framförallt två argument för JO att inte engagera sig i fallet.
– Det första och främsta argumentet är att vi inte tittar på saker som är äldre än två år. En del av kritiken handlar om ingripandet 2012. Det andra argumentet är att saken prövats i domstol och då är det ett skäl för JO att inte göra någonting, säger Annika Pallvik-Fransson.
Karl Hedin är kritisk till JO:s inställning.

Tycker det ”luktar”
– Jag tycker att det ”luktar” om svaret och undrar om det finns en kollegial hänsyn, att jurister inte vill angripa andra jurister. Förundersökningen är inte korrekt gjord och det betyder att vem som helst kan bli anklagad för illegal vargjakt, trots att man inte har vapen med sig.
– Förundersökningen är felaktigt gjord och om den pågår i 23 månader så har man alltså en månad på sig att reagera, konstaterar Karl Hedin.

Kan inte detaljerna
Miljöåklagare Åse Schoultz har vid ett flertal tillfällen meddelat att hon inte kommenterar kritiken som riktas mot henne. Hon hänvisar till sin chef, Lars Morand.
Han skriver till Jakt & Jägare:
”Eftersom jag inte kan ärendet i detalj kan jag inte heller bemöta de enskilda påståendena. För det fall det görs gällande att de påstådda bristerna i utredningen utgör ett eventuellt tjänstefel, kan en sådan anmälan ställas till mig eller direkt till den enhet som handlägger dessa ärende, registrator.ak-sarskilda@aklagare.se”, skriver Lars Morand i ett mejl.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. förstår JO

2016-05-02 08:41

Jo kan inte för allt i världen erkänna att djurrättsaktivister, landsbygdshatare,ekosofer, och annat löst folk smugit sig in i maktens korridorer.

Man kan undra vad landets skogsägare ska tro/tycka när skogsstyrelsens nyinvalda börjar visa samma tendenser som de gjort i till ex. vargfrågorna.
De andra ledamöterna borde titta på deras sätt att agera, de skiter i det kaos de ställer till med bara dom får som de vill , ge dessa ekofascister ett finger och de ställer till fullt kaos
Ska dessa herrar förpesta livet för svenska skogsägare i 3 år och göra livet på landet till en plåga , man får undra om de skogsägare som röstade på regeringspartierna verkligen visste vad dom gjorde.

Dags för nyval.

7. Civil sak om ersättning

2016-04-25 09:15

Där burde rejses en civil rättssak mod miljöåklagaren med påstående om att dom ska erkände att dom gjorde grova fejl i deres utredning och sen krav om ersättning til dom drappande.

Det går säkert att samla ind pengarna det kosta att starta en sådan sak - jag skulle gärna gi et bidrag

6. Säkerhetsventil

2016-04-25 09:14

Kan bara meddela att samma förhållningssätt gäller för missförhållanden i vården, ärenden äldre än två år tar man inte upp till granskning. Tror det kan vara en form av säkerhetsventil för att inte varenda statstjänare ska behöva granskas...

5. Ta fallet vidare till EU-domstolen

2016-04-24 10:02

Så illa.
När det passar: Kan inte kommentera en pågående utredning. Så länge som ett fall inte är avslutat i domstol, så kan inte JO göra något.
För gammalt: Det är inte två år sedan fallet avhandlades i domstol.
Har JO ett moment 22 när det passar?
Ta fallet vidare till EU-domstolen

4. Luktar

2016-04-24 10:01

Det 'luktar' om svaret skriver Hedin. Denna 'lukt' ligger som ett töcken över hela vargdebatten från myndighet-s och politiker håll.
Sen vill jag tacka Hedin, Törnvall för deras kamp att försöka få fram sanningen. Vi (jägarsidan) behöver all tänkbar hjälp i kampen mot makten.

3. Åklagarna är pressade

2016-04-24 10:00

Håller med dig Pensionerad konstapel om handläggningen av Lillhärdalmålet. Miljöåklagarna är under stark press att prestera resultat och resultat betyder fällande domar. Pressen kommer inifrån åklagarämbetet och från flera andra instanser. Mönstret går igen då att man vill kunna uppvisa snygga siffror i statistiken och hur bra man bekämpar brott. Eftersom åklagarämbetet inte lyckats speciellt väl i vargfrågan så tilltar desperationen. Jakten på jägarna fortsätter och det är troligt att vi kommer att få se liknande händelser som den i Lillhärdal. När det gäller JO är det inte helt otroligt att man valt att dra på ärendet eftersom man vet att vargfrågan är infekterad. På så vis behövde man inte ta ställning.

2. Anledningen till "lång tid" ?

2016-04-23 20:34

Har på avstånd följt utredningen, känner ingen av de inblandade. Nu när "alla kort" finns på bordet, så är jag personligen förvånad över att åtal väcktes. Har sagt det tidigare, utfallet i detta ärende borde med automatik medföra att alla involverade i rättskedjan, borde förutsättningslöst sätta sig ner och kritiskt rannsaka sina tillkortakommanden.
Har under ett helt yrkesliv mycket aktivt jobbat med grova brottsutredningar. Det jägarna i Lillhärdal fått utstå, det borde JO noggrant ta del av och "tycka till" i någon riktning.
Tar personligen tydligt avstånd från olagligheter av alla slag, men följetongen Lillhärdal smakar inte bra. Det är inte de tilltalade som sett till att ärendet blev gammalt!
Heder också till Karl Hedin som "ur slasken" vaskat fram material som såvitt jag förstår inte blev presenterat i huvudförhandlingarna.

1. Det...

2016-04-23 10:52

...Svenska rättssystemet är genomruttet. JO kan väl inte räkna från den dagen de häktades utan den dagen de frikändes. Annars kan ju inte en någon som suttit oskyldig på kåken mer än två år ha rätt till skadestånd. De misstänkta kan ju inte ta ett eget fall vidare utan att veta utgången på det de själva är misstänkta för. Då är det ju bara för alla som häktats att JO- anmäla direkt och därmed försöka sabba allt vad utredning heter.
Ta fallet vidare till EU-domstolen .

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB