• Älgskadefondsföreningen

Så ska vargjakt kunna stoppas

Regeringen återinför det gamla systemet för överklaganden

AktuelltPublicerad: 2015-11-12 11:44

Regeringen ska under vintern ändra tillbaka så att det blir domstol som hanterar överklaganden om vargjakt och inte Naturvårdsverket, som nu är fallet, skriver Svensk Jakt.

Regeringen har låtit utreda om det är rättssäkert att låta Naturvårdsverket vara den instans som hanterar överklaganden av vargjakt. Utredaren Charlotta Riberdahl har slagit fast att det i och för sig inte strider mot Århuskonventionen.
”Däremot är ett sådant förbud inte förenligt med grundläggande principer om effektiva nationella rättsmedel och principen om EU-rättens ändamålsenliga verkan”, skriver Charlotta Riberdahl i sin promemoria.
När utredningen varit ute på remiss har de flesta av remissinstanserna varit kritiska.
Nu har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt bestämt sig för att ordningen ska återgå till att vargjakt ska överklagas hos domstol och inte hos Naturvårdsverket. Ändringen ska göras under vintern, skriver Svensk Jakt.

”Har förtroende för länsstyrelserna”
Enligt Sven-Erik Bucht ska detta inte påverka vinterns licensjakt på varg.
– Jag utgår från att det blir jakt i enlighet med de beslut som länsstyrelserna har fattat. Jag har fullt förtroende för att de gjort korrekta beslut. Jag har fullt förtroende för hur myndigheterna hanterar de här ärendena. Vi ska under vintern se över juridiken och intentionen är att man ska kunna överklaga till domstol. Vi har fått in alla remisser till Riberdahls utredning och kommer under vintern ha intentionen att säkerställa att de här jaktbesluten ska kunna överklagas till domstol. Men inte nu, i dag gäller att besluten överklagas till Naturvårdsverket. Det är inget som ska ske nu utan under vintern, säger han till Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Utmarksjägare.

2015-11-20 11:28

Ja nu lägger han sej nog och trycker till dess att vargjakten är förbi?

22. Som haren

2015-11-16 07:34

Nu tycker jag att Bucht har buktat minst en gång för mycket..

21. STOPPTID FÖR ÖVERKLAGAN

2015-11-14 10:25

är väl det minsta man kan begära. I ALLA fall där myndigheterna beslutar något har vi, som ska rätta oss efter det 10 dagar (på sin höjd) att överklaga. Varför är det inte så nu? Beslut hit och beslut dit men man kan inte besluta att en överklagan ska vara avklarad före händelsens startdatum. Varför inte? Har våra förbund tänkt på detta? Ovissheten är ett hån mot landsbygden och det börjar lukta rättsröta!
Finns det inga modiga jurister ( det borde finnas många inom förbunden) som kan slå sina kloka huvuden ihop och hjälpa landsbygden. Se det som ett rop på hjälp!

20. Den rödgröna röran

2015-11-13 20:29

har inte majoritet i riksdagen. majoriteten i riksdagen har en fundamentalt annan inställning i frågan så jag förutsätter att denna dårskap går i graven i en omröstning vilket måste göras i en fråga som den här. Jag blir besviken på ex Erlandsson om han nu inte passar på att lägga in en misstroendeförklaring. Jag tycker det är ett bättre sätt att visa sitt missnöje än att skriva ett inlägg i jakt och jägare. Erlandsson själv verkade inte vara någon flitig läsare av dessa sidor när han själv var minister,åtminstone framgick det inte i hans beslut i vargfrågan. Plågan var lika stor då för oss utsatta.

19. Rösta för vargens vara eller icke vara

2015-11-13 15:00

I takt med värnarnas hejarop växer opinionen mot varg. Sveriges radio håller en röstning om vargarnas vara eller icke vara. Kanske inte gör nån större skillnad men nu har ca 10 000 röster kommit in och närmare 40% vill utrota vargen. Gå in och lägg en röst ni också. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6300101

18. Fälld i EU-domstolen?

2015-11-13 14:56

Vad kostar det att bli fälld ? Pengar finns ju det visar vargens prislapp måste finnas nått annat skäl personliga kanske ( dom blev först med å bli fälld S ?.)

17. Kan...

2015-11-13 14:56

...fortfarande inte förstå varför en liten klick människor (läs EU-kommisionen) har med att göra hur vi på den svenska landsbygden ska leva våra liv. Dessa människor är ö.h.t. inte påverkade av om det finns varg eller inte här uppe i norr och ska då inte heller ha någon talan i dessa frågor. Galenskapen har ju ingen ände och man tycker att våra valda ombud i Sveriges riksdag borde vaknat ur sin slummer redan när storleken på jordgubbar, gurkor och krökningen på bananer kom på tal. Herr Erlandsson raljerar nu över svikna vallöften och annat men man kan då inte säga att han själv tog några direkta krafttag för den svenska landsbygden, detta trots att Centerpartiet utger sig för att vara ett landsbygdsparti. För att i någon mån återfå svenska folkets förtroende är det nu hög tid för Centern att väcka misstroendeförklaring mot det skämt till regering vi har idag! Finns eg. bara ett sätt att komma tillrätta med det värsta vansinnet och det är att snarast se till att det utlyses nyval i landet och därefter med omedelbar verkan ta sig ur den black om foten som EU utgör, först då kan vi kalla oss ett fritt och självständigt land igen och kan besluta om våra inre angelägenheter utan påverkan utifrån. Tack för ordet!

16. Vad

2015-11-12 21:36

Är det som kan överklagas. De får väl för böveln se till att beslutet om jakt är formulerat på rätt sätt. Inte en massa dravel om genetik å skit. Utgångspunkten måste vara riksdagsbeslutet om 270 djur alla djur över den siffran är överflödiga.

15. #11, LD - för att stoppa årets jakt behövs ingen lagändring.

2015-11-12 21:31

Det behövs ingen lagändring - vad som behövs är att jakten överklagas. Och för att ingen tvivel skall råda så har Naturvårdsverket i en skrivelse (”Vägledning gällande licensjakt efter varg”) förklarat för länsstyrelserna vad som gäller: Enligt Naturvårdsverket så menar EU-kommissionen att tidigare licensjakter (tilldelningar 16 - 44 vargar) var otillåtna jakter, bland annat eftersom tilldelningarna var ”inte tillräckligt begränsad mängd”. I år har Naturvårdsverket, för att vara på säkra sidan, sett till så att jakten omfattar 46 vargar, alltså fler vargar, och därmed knappast "tillräckligt begränsad mängd"! Och hur skall det gå till att göra vetenskap av befintlig vargforskning? Nej, det enda som behövs är att jakten överklagas. Beslutet har i år kommit i god tid så vargaktivisterna inte stressas när de överklagar. Naturvårdsverket ser sig i händelse av ett överklagande självklart nödgade stoppa jakten med hänvisning till Europeiska kommissionens kompletterande motiverat yttrande i överträdelseärende med nummer 2010/4200, den 19 juni 2015. För att länsstyrelserna inte skall få för sig att krångla, så skriver Naturvårdsverket, citat: "Då överträdelseförfarandet är pågående följer EU-kommissionen noga vargförvaltningen i Sverige och kan komma att vidta åtgärder mot enskilda beslut samt väcka talan om fördragsbrott."
Hotet är tydligt: Akta er, annars får ni känna på kommissionens åtgärder mot uslingar som begår fördragsbrott mot den heliga vargen.

14. Någon som är förvånad?!?

2015-11-12 17:50

Inte jag i alla fall. Vem som helst kan räkna ut att med miljöparitet i sossarnas knä så kan det inte bli på annat sätt. Konstigt att vi fick någon licensjakt alls, men den lär väl inte bli av den heller!
Byt regering NU!!!

13. Överklagan?

2015-11-12 17:50

När man nu är i farten och ska ändra på saker och ting, så kan man väl ändra tidskravet på överklagan, när det gäller vargjakt. Alla beslut ska gälla till dess att domstolarna har beslutat på nytt. Man ska alltså inte kunna försena jakten. Det ska inte behöva ta ett år att inse att det var helt ok med jakt. Det är även helt skandalöst att man kan överklaga ett skyddsjaktbeslut. Sen kommer beslutet att det var helt ok bedömt, men tiden går ut dagen efter beslutet. Alltså måste det sökas om ny skyddsjakt. Totalt VANSINNE.

12. Handen på hjärtat.... !?

2015-11-12 17:48

På 1970-talet, flera år innan två vargar uppenbarade sig i Skrockarberget i nv Värmland, så var längtan efter våra utrotade vargar stort! Svenska Jägareförbundet bidrog också genom en insamling för medel till vargens återkomst i svenska marker. Vi som läste om detta i bl a Dalajägaren tog det som ett skämt.
Idag vet vi bättre. Är fortfarande nyfiken på hur mkt pengar som insamlingen drog, och inte minst, vart gick pengarna?

11. Lagändring .

2015-11-12 17:46

Nu är det trots allt så att en lagändring måste gå igenom riksdagen.
Det finns ingen majoritet att ändra lagen efter regeringens intentioner.
Så det kommer inte att gå igenom detta är bara en ytterligare utredning.

10. Till Björn

2015-11-12 15:43

Du har träffat mitt i pudelns kärna. Vargjakten har blivit en symbolfråga för allt jaktmotstånd.

9. Älg

2015-11-12 14:43

Och älgstammen i Värmland är i spillror.

8. Vägledning gällande licensjakt efter varg.

2015-11-12 14:43

Naturvårdsverket har skickat ut en skrivelse ”Vägledning gällande licensjakt efter varg”, där man hänvisar till att enligt EU-kommissionen så är tidigare licensjakter inte förenliga med EU-rätten. Skälen uppges vara att tidigare licensjakter avsåg för många vargar (”inte tillräckligt begränsad mängd”), samt att det i licensjaktbesluten inte togs tillräcklig hänsyn till övrig dödlighet, och därtill ansågs det vetenskapliga underlaget för tunt; det var inte fastställt ”bortom rimligt vetenskapligt tvivel" att GYBS inte skulle minska! Naturvårdsverket påpekar i sin skrivelse att tilldelningar om 16-44 vargar i tidigare licensjakter (2010 – 2015) anses av EU-kommissionen vara en för omfattande vargjakt. Verket hänvisar till att en licensjakt i Lettland (om ca 7% av påstådd vargpopulation) bedömdes av EU-kommissionen som tillräckligt begränsad, och därmed tillåten. Vintern 2016 är det frågan om en licensjakt om 11% av påstådd vargpopulation. Naturvårdsverket känner sig därmed tämligen förvissade om att årets licensjakt kommer att stoppas. Därför att från regeringen har vargaktivisterna i verket inget att frukta: Under pågående europeisk migrantkris har regeringen totalt misslyckats med sitt uppdrag och visat sin inkompetens i bjärt dager. Trots krisen så ägnar regeringen sig åt att återställa lagar som Miljöpartiet inte tycker om! Häpnadsväckande, men kanske inte oväntat, med en regering där miljöministern visat att hon inte anser sig behöva följa miljölagstiftningen och där två av regeringens ledamöter brutit mot annat lands terrorlagar. När skall sossarna säga sig, efter Sahlin och Juholt, att nu går det inte att dölja att Löfven är om möjligt ännu mer omöjlig? När skall Riksdagens majoritet ta sitt ansvar och avsätta denna omöjliga regering? Väljarna valde en borgerlig majoritet, inget i valet 2014 kan tolkas som att väljarna ville ha en miljökommunistisk vänsterregering. Riksdagen visar med sitt agerande förakt för sina uppdragsgivare, väljarna.
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/vilt/licensjakt/V%C3%A4gledning%20g%C3%A4llande%20licensjakt%20efter%20varg%202016.pdf

7. Det handlar om jakten, inte vargjakten

2015-11-12 14:43

Vi jägare är extremt lättlurade och tuggar på om vargjakt eller inte medan det i grund och botten handlar om jakten som sådan.

Vänta bara tills älgen blir fridlyst, då dröjer det inte så länge innan kraftiga inskränkningar görs vad gäller övrig jakt då rovviltet måste ha något att äta.

6. Med EU sin nye holdning...

2015-11-12 13:59

...blir dette kanskje ikke så enkelt som tidligere for kramarna? Men hva er det som gjør dette så viktig for regjeringen?
Sannsynelig blir det flere rettstvister, men tjener dette staten?

5. Så gick det med den vargjakten

2015-11-12 13:59

Nu kan vi glömma allt vad vargjakt heter så länge denna regeringen sitter kvar. Man kan undra hur någon kan sjunka så lågt som sossarna och Bucht har gjort i detta fallet. Vad gäller landsbygden är det vilse-i-pannkakan-partiet MP som bestämmer, det ser vi med all önskvärd tydlighet nu. Jag hoppas det står klart för alla att regeringen måste röstas bort, senast 2018 och gärna väldigt mycket tidigare!

4. samband?

2015-11-12 13:33

Jag tycker mig se ett samband mellan EU:s lättnader i vargfrågan och de glesbygdsovänliga styrande partiernas hårda försök att sabotera all levnad på landsbygden. Det som är underligt är hur sossarna har kunnat sjunka så lågt bara för att få sitta vid makten.

3. Dessa två partier...

2015-11-12 13:33

Alltså sossarna och miljöpartiet kommer säkert att se till så att vargjakten kan stoppas i sista sekunden av våra vargkramare. Inget av dem vill ju ha vargjakt.

2. Jahaja

2015-11-12 13:32

Där vek de ner sig för MP.
Dags för nyval snart!

1. hm

2015-11-12 13:32

Aldrig mer Socialdemokraterna. Hoppas fler tänker till.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons