• Allmogejakt

Tillkännagivande mot rovdjurspolitiken

Allianspolitiker: ”Nu måste regeringen lyssna på riksdagen”

AktuelltPublicerad: 2015-12-08 13:33

En majoritet i miljö- och jordbruksutskottet beslutade i dag att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att rovdjurspolitiken som riksdagen tidigare beslutat om ska ligga fast. Bakgrunden för tillkännagivandet är en stor oro över regeringens föreslagna reformer inom rovdjurspolitiken.

– Nu är det hög tid för regeringen att lyssna på riksdagen och sluta äventyra en hållbar rovdjurspolitik. Den oro som regeringen skapar med många oklara besked visar inte respekt mot alla de människor som bor och verkar i rovdjurstäta områden, säger Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, i ett pressmeddelande.
Regeringen påbörjade efter förra årets vargjakt ett arbete för att förändra den rovdjurspolitik som riksdagen på Alliansregeringens förslag beslutade om 2013. Det förslaget bygger på lokal förankring och en aktiv förvaltning som skapar förutsättningar för människor i rovdjurstäta områden att bedriva verksamhet och ha en fungerande vardag, påpekar Ulf Berg (M), ledamot miljö- och jordbruksutskottet.

”Äventyrar effektivt beslutsfattande”
– 2013 tog vi viktiga steg mot en mer hållbar rovdjurspolitik. Många beslut regionaliserades och flyttades närmare de människor som dagligen påverkas av ett högt rovdjurstryck, kommenterar han.
I våras betonade riksdagen att den rovdjurspolitik som det beslutades om 2013 fortsatt ska gälla. Det handlar om en fortsatt regional rovdjursförvaltning med en balans som tar hänsyn både till miljö och människa. I det ingår bland annat ett effektivt beslutsfattande. Regeringen har dock i höst valt att gå vidare med sitt förslag som skulle äventyra just detta, anser Lars Tysklind (L), ledamot miljö- och jordbruksutskottet.

Vill ändra på rättsordningen för överklaganden
Han syftar på att regeringen vill införa den tidigare rättsordningen för överklaganden, då jaktbeslut om rovdjur manglades i domstolar.
– Det är helheten i beslutet 2013 som är viktig, tar regeringen bort en del så faller helheten och vi är rädda för att motsättningarna då kommer öka än mer, säger han.
Frågan är vad som gäller efter vinterns licensjakt på varg.
– Regeringen har skapat stor oro hos många människor genom att de inte kunnat ge klara besked kring rovdjurspolitiken. Nu gör vi i riksdagen det i stället, säger Magnus Oscarsson (KD), landsbygdspolitisk talesperson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Jag vet att........

2015-12-09 10:13

.......regeringen inte är bunden av ett tillkännagivande, men ställ ett misstroendevotum mot landsbygdsministern och miljöministern. Fälls de i riksdagen har väl Löfven att rätta sig efter detta och avsätta ministrarna. Vägrar han får det väl riktas ett mot honom.

1. Tyvärr

2015-12-08 15:50

Enligt Wikipedia är: Regeringen inte rättsligt bunden att tillgodose ett tillkännagivande men enligt konstitutionell praxis bör utgångspunkten vara att göra det. Med vetskapen om att de inte är rättsligt bundna hyser jag inte den minsta optimism. Den arrogans regeringen med Åsa Romson och Stefan Lövfen visar drabbade i denna fråga börjar mer och mer likna en ren förföljelse. Att det blivit ett tillkännagivande från en majoritet i miljö- jordbruksutskottet är positivt, alltid något. Men som sagt jag hyser inget hopp i frågan, till det har mitt förtroende för sittande politiker helt upphört.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons