• Älgskadefondsföreningen

”Finns inte utrymme för frilevande varg”

RovdjurPublicerad: 2015-08-06 15:25

I samband med kravet på skyddsjakt på varg i Sjundareviet har Yvonne Oward, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Stockholm, gjort ett uttalande som ifrågasatts.

Jägarnas Riksförbund (JRF) har ett stämmobeslut om nej till frilevande varg i Sverige. Men enligt Länstidningen i Södertälje säger Yvonne Oward: ”Självklart ska det finnas varg. Vi ska se till att den ska bevaras, men inte så nära ett tättbefolkat område och tamboskap.”

”Ryckt ur sammanhang”
Till Jakt & Jägare säger Yvonne Oward att uttalandet är olyckligt, men ryckt ur ett sammanhang.
Hon försöker klargöra ställningstagandet med nej till frilevande varg, samtidigt som det finns ett riksdagsbeslut om vargetableringar att förhålla sig till.
– Kravet på skyddsjakt är en konsekvens av situationen i Sjundareviret, som likt övriga områden med vargetablering visar att det inte finns utrymme för frilevande varg i Sverige, förtydligar Yvonne Oward.
Även JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson säger att uttalandet är olyckligt och instämmer i att Sjundareviret är ett bevis bland övriga att det inte finns utrymme för frilevande varg.

En ökande oro inom reviret
Yvonne Oward berättar att både JRF-medlemmar och icke medlemmar tärs av en allt större oro kring vad som hänt eller kan tänkas hända framöver inom Sjundareviret.
– Det är en starkt växande oro för tamdjur och ekonomiska skador kring bland annat inskränkningar i jakten. Det är ett faktum som uppstod redan förra jaktsäsongen, när älgskötselområdet avbröt älgjakten i förtid, konstaterar Yvonne Oward. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Hej Linkan

2015-08-08 10:03

Jag lovar dig kamrat att jag aldrig ska ge upp om det så ska ta all min tid i anspråk. Just nu är detta det viktigaste för oss alla som älskar vår landsbygd och vår rätt till jakt och djurhållning i ett öppet landskap. Gör som Linkan uppmanar: GE INTE UPP.

5. Guidelines- argumentkatalog behövs

2015-08-07 14:18

Detta är ett bevis för att den av Gävleborgsdistriktet imlämnade och antagna motionen om argumentkatalog för bla förtroendevalda behövs. Vi skall inte behöva gå ut i tid och otid och förklara vad vi egentligen menade. Journalister behöver raka klara svar. Och vi behöver en rak och klar policy i alla rovdjursfrågor. Har vi det? Kanske. Men vet alla hur man skall uttrycka sig? Vi behöver skynda på med argumentkatalogen. Vi har en klar policy om att frilevande varg inte skall finnas tex. Att hymla om det skadar oss. Men det går att uttrycka det smart med bra argument.

4. "Finns inte utrymme för frilevande varg"

2015-08-07 10:49

Såååå Rätt så och det kan ju vem som helst räkna ut, till och med med det vi sitter på! Det räknade våra förfäder ut och förstod för länge sen och tog också tag i problemet vilket nu Kramare, NVV, LST m.m har förstört och sabbat! TRAGISKT!

3. Frilevande varg

2015-08-07 09:19

Vi kan inte ha frilevande i Sverige utan att det slås ut på bönder och jägare. Varför våra förfäder en gång utrotade vargen var att den tog alla djuren.

2. Ja vad ska man säga?

2015-08-07 09:19

Det här är inte klokt. Fortsätter det här kommer landsbygden att växa igen och dö ut. Det verkar som politikerna vill att det ska bli så. Alla kan väl inte bo i städerna, vi är ju olika anpassade och jag kommer aldrig att ge upp. Mitt liv är skogen och naturen med jakt och mina hundar. Kamrater, ni som älskar jakt och natur – ge inte upp.

1. Två meter, 50 cm nergrävt, nätstängsel med taggtråd håller kanske spanska vargen borta!

2015-08-06 17:27

EU:s projekt om samlevnad mellan rovdjur och människor visar att för att hålla den lilla spanska vargen borta från får och boskap behövs ett två meter högt kraftigt nätstängsel med taggtråd på toppen och nergrävt 50 cm i backen. I Norge har omfattande försök gjorts med sex-trådiga elstängsel 120 cm höga, byggda på underlag planerat med grävmaskin. Trots att stängslen kostade miljoner och uppgavs vara rovdjurssäkra, så har varg och andra rovdjur tagit sig in i hägnen och dödat får och boskap. I Kolmården och Höör har varg tagit sig ut trots kraftiga djurparksstängsel med betongsockel. I Rumänien, Bulgarien etc. är det vanligt med en herde och minst två boskapsvaktande hundar per inhägnad för att i viss mån kunna skydda tamdjur mot varg- och rovdjursangrepp, etc. När boskapsvaktande hundar används som skydd mot rovdjur så ökar parasitsjukdomar hos tamdjuren. Slutsatsen kan bara bli den som såväl myndigheter som djurägare och vargaktivister redan insett: Det går inte i Sverige att skydda tamdjur mot vargangrepp genom att bygga stängsel omkring tamdjuren. Men konsekvenserna av denna slutsats vill våra politiker aktivt inte förstå: Det går inte att ha frilevande varg i Sverige. Och myndigheter följer och/eller utnyttjar lagstiftningen genom att vägra skyddsjakt, trots att alla vet att det dels inte går att stänga ute rovdjur, och dels är försöken och skadorna i sig så kostsamma att bönderna inte samtidigt kan nå lönsamhet. Därtill kommer den psykiska belastningen som rovdjur medför. Detta är trista tider för det öppna landskapet och landsbygdens mångfald.
Det är värt notera att redan 2003 i norska statens utredning ”St.meld. nr. 15 2003– 2004 Rovvilt i norsk natur” konstateras det inte vara möjligt kombinera fåravel, rendrift etc. med stora rovdjur. Det går nog inte i Sverige heller, men här är inte politikens vilja att behålla ett öppet landskap, betande djur och stor mångfald. Nej, statens strävan tycks här sammanfalla med önskemål från Miljöpartiet, WWF och SNF etc. att stora delar av de svenska skogsbygderna skall avfolkas till förmån för rewilding och stora rovdjur. Då är det självklart att vägra boskapsägare skyddsjakt, och hota dem som beväpnade vaktar sina tamdjur med långa fängelsestraff. Men om sunt förnuft fick råda, så är detta självfallet tokerier av fullständigt obegripligt slag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB