• Allmogejakt

Färre betesdjur i vargområden

UtrikesPublicerad: 2016-06-02 10:10

En studie visar att utnyttjandet av norsk betesmark minskar i takt med tillväxten av vargbeståndet, skriver Trønder-Avisa.

Det är Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som gjort studien på uppdrag av Landbruks- og matdepartementet. Den visar att utnyttjandet av betesmarker i rovdjursprioriterade områden är 26 procent, jämfört med 59 procent i områden där rovdjuren inte är prioriterade. Den visar också att vargförekomsten gör att fårnäringen flyttas västerut i landet.

Fårnäringen flyttas

De så kallade vargzonerna är en del av en större strategi för att rädda vargen från utrotning och det norska vargbeståndet är fördubblat under det senaste året. Det innebär också att det politiskt fastställda målet för norskt vargbestånd nu är uppnått, vilket kan påverka vargdebatten betydligt, menar NIBIO.
– Vi hoppas på att kunna bidra till en faktabaserad rovdjursdebatt. Det går bra att dra olika politiska slutsatser av vårt material och det överlåter vi till andra, säger Geir Harald Strand, projektledare inom NIBIO, till Trønder-Avisa.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Menar Ekholm verkligen att varg på skogen gynnar fåren?

2016-06-06 21:47

När jag först läste Ekholms kommentar tänkte jag att det återigen var frågan om vanlig, simpel, tillika tramsig vargpropaganda, baserad på oförståndig bruk av statistik. Sådant förekommer ju nästan dagligen i media - journalisterna har tydligt tagit ensidig "ställning" i vargfrågan. Men så slog det mig en tanke att Ekholm nog är ärlig, dvs. han tror verkligen att statistiken visar att mer varg på skogen ger fler får i hagarna! Så, Ekholm kanske inte använder statistiken felaktigt utav ond vilja, utan på grund av kunskapsbrist. Det som gav mig denna insikt var följande, citat Ekholm: ”Har ni annan verifierad uppfattning än den officiella statistiken är ni välkomna att meddela detta.” För vad är detta om inte ett lätt kaxigt utrop att Ekholm menar sig ha läst "officiell" statistik och förstått vad han läst! Nåja, jag har också lite data från Jordbruksstatistiken; antalet får i landet har minskat med ca en miljon får! Ty i slutet av första världskriget fanns det ca 1.6 miljoner får i landet, mot nu ca 600000. Sedan 1958 har antal får undan för undan ökat något. Antal får ökade alltså även i den vargfria perioden fram till 80-talet! Sedan kan vi titta på statistik från Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Den visar att fårbetet utnyttjas bara hälften så mycket i vargzonen som i vargfria områden, och att norsk fåravel lämnar vargzonen och flyttar västerut, till Vestlandet, som är och kommer sannolikt förbli ett stort vargfritt landskap med ypperligt gräsbete - dock är örn ett problem därstädes. Från Norge finns det således statistik som visar att vargförekomst inte gynnar fåravel. Går vi tillbaka till Jordbruksverket så framgår det (november 2015) att antal fårbesättningar ökar, detta gäller dock inte stora besättningar. Till exempel har antal besättningar större än 500 djur ökat med 150% i tiden 2005-2013, men ökningen har sedan avstannat. I antal besättningar är storleken upp till 50 får helt dominerande, och fortfarande svagt ökande.
Alltså, vi har ett stort och svagt ökande antal små fårbesättningar och ett fåtal stora som tenderar minska. Varför är det på detta vis? Återigen kan vi gå till Jordbruksverket och deras insamlande av allehanda uppgifter om jordbruksföretagen. Där framgår det att hålla åker- och betesmarker i skick är mycket viktigt för de flesta markägare. Men att sköta åker och bete kräver normalt tillgång till betande djur. Kor kräver arbete och pengar och är besvärligt att hålla av många (EU)skäl. Häst och ponny är bra betesdjur och kräver relativt ringa arbetsinsats, men med osäker avsättning av köttet. Återstår i princip får. Och med en mycket stor invandring av folk från Nordafrika och Mellanöstern så bör marknaden för fårkött vara stabil, till och med ökande. Alltså satsar många markägare på får. Stora fårbesättningar hålls som driftsinriktning och kräver lönsamhet. Små besättningar hålls av olika skäl, ofta för att hålla landskapet öppet. Men jag kan inte någon stans utläsa att det finns markägare som börjar, alternativt utökar, fåravel på grund av vargförekomst. Ej heller kan jag finna stöd för att varg bidrager till att skydda det öppna landskapets biologiska mångfald. Jag menar att Ekholm får leta vida och länge innan han hittar en markägare som anser vargförekomst ökar lönsamheten i fåravel. Eller har Ekholm annan ”verifierad”(?) uppfattning?

4. Till # 1 och 3

2016-06-06 14:00

Får är det tamdjursslag som huvudsakligen drabbas av rovdjursangrepp (95 %). Ändå är det så att i det svenska vargbältet (MRFO), så har antalet får ökat med nästan 50 procent sedan millennieskiftet enligt Jordbruksstatistiken och detta i takt med att vargen har ökat i området.
Örebro län har ökat med nästan 120 %, Gävleborg med nästan 100 %, Dalarna med drygt 40 % osv.
I de varg tätaste länen, Örebro och Värmland, har antalet fårbesättningar ökat med 60 % 2003-2011och detta i lika hög grad inom som utanför etablerade vargrevir.

Har ni annan verifierad uppfattning än den officiella statistiken är ni välkomna att meddela detta.

3. Minskade betesdjur även i Sverige.

2016-06-04 16:09

Det är många djurägare som lägger av i Sverige efter vargangrepp. Det finns personer som sålt sina gårdar och flytta norrut. Även många jägare har sålt sina hus och flyttat norrut.

2. Dåliga gener hos svenska vargar? Eller kan NV inte räkna vargar?

2016-06-03 08:04

Den norska vargpopulationen har fördubblats på ett år, de svenska vargarna har blivit färre! Hur har detta gått till? Är de svenska vargarna så inavlade att stammen börjat minska? I Norge fördubblas antal vargar på ett år trots samma vargsort, likadan inavel, minst lika mycket tjuvskytte, trafikolyckor etc. En skillnad är dock säker: I Norge räknar norrmän vargar och i Sverige räknar svenska tjänstemän vargar.

1. Någon förvånad?

2016-06-02 14:09

Men vargentusiasterna kommer naturligtvis att hävda att de finns inget vetenskapligt bevisat samband.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB