Försvaret säger nej till EU-vapenförbud
  • Sunne Jaktmässa

Försvaret säger nej till EU-vapenförbud

”Goda nyheter för jägarna”

AktuelltPublicerad: 2015-12-30 11:20

Försvarsmakten skriver i ett remissvar att de avstyrker förslaget till ändringar i EU:s vapendirektiv.
– Det här kan nog väntas få stor betydelse. Försvarsmakten helsågar förslaget till vapendirektiv. För jägarna är detta definitivt goda nyheter, kommenterar Erik Lakomaa, forskare på Handelshögskolan som bevakar vapenfrågan.

”De förslagna ändringarna skulle innebära men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet”, skriver Försvarsmakten i remissvaret.
Försvarsmakten anser att det är nödvändigt att EU:s vapendirektiv och svensk vapenlagstiftning även fortsättningsvis gör det möjligt för medlemmar i civila skytteorganisationer att inneha både hel- som halvautomatiska vapen.

Försvarsmakten får ökade kostnader
Anledningen anges vara att Försvarsmakten får ökade kostnader för utbildning av utveckling av personal när civila skytteorganisationer inte längre kan nyttjas. Det ökar även kostnader för införskaffande av tränings- och simuleringsvapen och försvårar hantering och ökar kostnader för säkerhetsskyddande åtgärder.
”Försvarsmakten har historiskt sett värnat om det frivilliga skyttet då detta gett möjligheter för hemförlovad personal att behålla och förbättra den under värnplikten investerade utbildningen. I och med Försvarsmaktens omställning från plikt till frivillighet och återupprättandet av totalförsvaret är och blir detta behov alltmer aktuellt”, skrivs det i remissvaret.
– Försvarsmakten anser vidare att det behövs en konsekvensanalys innan beslut i frågan fattas, konstaterar Erik Lakomaa.
– Det berör givetvis inte jakten, men ett nej till direktivet innebär ju att jaktvapnen kommer undan på köpet. För jägarna är detta definitivt goda nyheter, tillägger han.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma