Foto: Shutterstock Under den förra licensjakten på järv deltog 113 jägare, men inte en enda järv fälldes under jaktperioden. Naturvårdsverket aviserade en utvärdering, och har nu åter igen beslutat om licensjakt.

20 järvar får fällas under 2:a licensjakten någonsin

20 järvar får skjutas i Jämtland under årets licensjakt på järv – den andra någonsin. Jakten är riktad mot områden med tät järvförekomst och hög risk för skador för rennäringen.

Det var 2019 som Naturvårdsverket beslutade om den första licensjakten på järv i Sverige. 15 järvar fick fällas i delar av Jämtland för att minska skadorna i tre samebyar.

Misslyckad jakt

Men jakten misslyckades totalt och under den månad som den pågick fälldes inte en enda järv.

Nu är det dags igen och Naturvårdsverket har beslutat om att 20 järvar får skjutas i Jämtland mellan den 28 november och den 31 december 2022.

̶   Vi hoppas att licensjakten ska underlätta för renskötseln genom att förebygga skador orsakade av järv inom de aktuella områdena, säger Hanna Ek, biträdande chef på naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, i ett pressmeddelande.

Stadig ökning

Bakgrunden till licensjakten är att antalet järvar stadigt har ökat. I år uppskattas den skandinaviska populationen ligga på 1019 vuxna djur, varav 668 lever i Sverige.

40 procent av den svenska stammen finns i Jämtland. Andra län har, enligt Naturvårdsverket, inte varit aktuella för licensjakt eftersom inventeringsresultaten har varierat och det inte har bedömts finnas utrymme för både skydds- och licensjakt.