25 lodjur i Mellansveriges licensjakt

I Mellansverige minskar årets lojakt med 57 lodjur jämfört med förra årets licensjakt. Endast 25 lodjur får skjutas i år. Beslutet är fattat gemensamt av lolänen i Mellansverige. Samrådet mellan länsstyrelserna innebär att fem lodjur har avsatts för enskilda skyddsjaktsbeslut.

Här är årets mellansvenska lokvoter:
• Stockholm: ett lodjur. (Samma lokvot som förra året.)
• Uppsala: nio lodjur (Minskning med sex lodjur.)
Västra Götaland: noll lodjur. (Sju lodjur förra året.)
• Värmland: sju lodjur. (13 lodjur i minskad kvot.)
• Örebro: Två lodjur. (Fem färre lodjur.)
• Västmanland: tre lodjur. (Tre färre lodjur.)
• Dalarna: (endast renskötselområdet): Två lodjur. (16 färre.)
• Gävleborg: Ett lodjur. (Sju färre.)

De 25 lodjuren fördelas framför allt utifrån hur nära lodjursstammen ligger den regionalt satta miniminivån i respektive län.
De län som ligger långt över sin regionalt satta miniminivå får en högre tilldelning, till exempel Värmland och Uppsala.
Naturvårdsverket har satt ett tak som innebär att högst 30 lodjur får skjutas i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, antingen under licensjakten eller efter skyddsjaktsbeslut.
Först och främst har länsstyrelserna avsatt fem lodjur för eventuella skyddsjakter i förvaltningsområdet.
Resterande 25 lodjur har sedan fördelats mellan länen.
Inför fördelningen har länsstyrelserna tittat på respektive läns fastställda miniminivå samt de regionala inventeringsresultaten. Genom att titta på flera års inventeringsresultat syns en trend i populationens regionala utveckling.
Alla jaktledare måste anmäla sig på Naturvårdsverkets hemsida före jaktstarten den 1 mars.
Jakt & Jägare lägger senare idag ut kommentarer om lokvoten i Mellansverige.