Fjällmassivet Sylarna i Jämtland ingår i den planerade nationalparken. Planerna kan dock grusas på grund av att paragraf 28 inte får användas i nationalparker.
Foto: Shutterstock Fjällmassivet Sylarna i Jämtland ingår i den planerade nationalparken. Planerna kan dock grusas på grund av att paragraf 28 inte får användas i nationalparker.

§28-strul kan stoppa nationalpark

En planerad nationalpark i Jämtland kan stoppas av att det är förbjudet att använda paragraf 28 i nationalparker, rapporterar SVT Jämtland.

Samerna och rennäringen har vetoträtt mot nationalparker i områden där det bedrivs renskötsel. För rennäringen är det viktigt att kunna freda renarna mot rovdjur.
– Vi har bra verktyg idag. Skyddsjakt och licensjakt och vill att det ska fortsätta. Paragraf 28 – nödvärnsrätten – är viktig att vi får fortsätta nyttja i nationalparken. Och vi vill ha del av förvaltningen, säger Richard Åström, ordförande för Handölsdalens sameby, till SVT Jämtland.

Regeringen uppvaktad
Om det inte blir ändring beträffande paragraf 28 kommer samebyarna att stoppa nationalparken, som är tänkt att sträcka sig från Vålådalen i öster till norska gränsen i väster och omfatta Sylarna och Helags.
På länsstyrelsen har man förståelse för samebyarnas ställningstagande kring paragraf 28.
– Och det är regeringen som har hand om den. Men vi har lyft den frågan vid två tillfällen och sagt att vi tycker att det vore rimligt att paragraf 28 borde gälla även inom det här området, säger Ruona Burman, enhetschef på länsstyrelsen, till SVT Jämtland.