Av 3 710 hittade skarvbon i Gävleborg blev hela kullen med skarvungar flygga i 1 263 av bona, enligt tre ornitologer som gjort en inventering på uppdrag av länsstyrelsen.
Foto: Shutterstock Av 3 710 hittade skarvbon i Gävleborg blev hela kullen med skarvungar flygga i 1 263 av bona, enligt tre ornitologer som gjort en inventering på uppdrag av länsstyrelsen.

3 710 skarvbon hittade i Gävleborg

På uppdrag av länsstyrelsen I Gävleborg har tre ornitologer inventerat skarvbon. 3 710 bon hittades. Häckningen hade fullföljts i 1 263 bon och delvis fullföljts i 2 264.

I de fall där häckningen klassats som delvis fullföljd har antingen skyddsjakt utförts under häckningstiden, eller så har annan störning på kolonin gjort att endast en del av ungarna blivit flygga.

2 400 storskarvar får skjutas
Under 2020 har länsstyrelsen i Gävleborg beviljat störningsåtgärder mot skarv för att förhindra etablering samt motverka allvarlig skada på fisk. Det har gjorts på sju olika platser längs länets kust.
Länsstyrelsen har även beslutat att 2 040 storskarvar får fällas i länet under året.