30 älgar har samlats på 1 200 hektar i Nordmaling.
Foto: Shutterstock 30 älgar har samlats på 1 200 hektar i Nordmaling.

30 älgar ska skrämmas bort

Ett 30-tal älgar har samlats på ett 1 200 hektar stort område i Nordmalings kommun. Skogsskador befaras men länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt, skriver ATL. De ansvarige i viltvårdsområdet uppmanas istället att försöka skrämma bort älgarna. ”Efter att denna åtgärd har vidtagits och om den inte uppnår önskat resultat kan ni ansöka om skyddsjakt på […]

Ett 30-tal älgar har samlats på ett 1 200 hektar stort område i Nordmalings kommun. Skogsskador befaras men länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt, skriver ATL.
De ansvarige i viltvårdsområdet uppmanas istället att försöka skrämma bort älgarna.
”Efter att denna åtgärd har vidtagits och om den inte uppnår önskat resultat kan ni ansöka om skyddsjakt på nytt”, skriver länsstyrelsen i Västerbotten i sitt beslut.
Jägare i området och angränsande områden har anmält sig som frivilliga i försöken att skrämma bort älgarna. Enligt ATL befarar volontärerna att skyddsjakt på 30 älgar kan påverka den vanliga älgjakten.