Insamlingen av vargspillning för DNA-analys visar hittills att det finns 329 vargar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket pekar det på att vargstammen för tredje året ligger kvar på cirka 300 vargar.
Insamlingen av vargspillning för DNA-analys visar hittills att det finns 329 vargar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket pekar det på att vargstammen för tredje året ligger kvar på cirka 300 vargar.

329 vargar hittills i DNA-inventeringen

DNA-inventeringen av den svenska vargstammen visade fram till förra veckan att det hittats 329 vargar sedan det gjorts DNA-analyser av insamlad vargspillning. Insamlingen pågår fram till den sista mars.

Gränsen för gynnsam bevarandestatus och för att kunna ha licensjakt går enligt Naturvårdsverket vid 300 vargar. I år slopades licensjakten på varg eftersom det bara hade hittats cirka 300 vargar två år på raken.
Enligt Jens Andersson, rovdjurssamordnare på Naturvårdsverket, visar det som hittills kommit in i den pågående DNA-inventeringen att vargstammen fortfarande ligger still på cirka 300 vargar.
Hela projektet bygger på att länsstyrelsernas personal och allmänheten sänder in prover av vargspillning, som sedan DNA-analyseras för att se hur många vargindivider det är.

”Ger en bra bild av vargstammens storlek”
– Det är en extra stor insats där framför allt jägarna gör ett jättejobb för att samla in prover, säger Jens Andersson till Sveriges Radio.
Frågan är hur tillförlitlig DNA-inventeringen av vargstammen är. Jens Andersson håller med om att det inte hittas spillning efter alla vargar ute i markerna.
– Men det är ändå så stora ytor där det letas efter prover att det ger en bra bild av vargstammens storlek, säger han till Sveriges Radio.