Det finns minst 4 600 skarvar i Mälaren, enligt den senaste inventeringen.
Foto: Kjell-Erik Moseid Det finns minst 4 600 skarvar i Mälaren, enligt den senaste inventeringen.

4 600 skarvar i Mälaren

För femte året i rad har skarvarna i Mälaren räknats.
Det finns minst 4 600 skarvar i Mälaren.
I år räknades 2 359 bon fördelade på sammanlagt 21 häckningsplatser.

Det är en minskning av antal bon med fem procent sedan föregående inventering 2007. Flest häckande skarvar fanns i Upplands-Bro kommun på ön Borgen i Brofjärden.

– Det handlar om mycket små förändringar när det gäller omflyttningar, säger Mats Thuresson, miljöutredare på länsstyrelsen i Stockholms län.

Endast en häckningsplats hade övergivits från förra året.

Antalet aktiva bon är den näst högsta sedan skarvarna etablerade sig i Mälaren 1994.

Cirka 177 000 skarvar i Sverige

Inventeringar av Mälarens fågelfauna startade 2004 och är en del av länsstyrelsens miljöövervakningsarbete.

Totalt finns det cirka 177 000 skarvar i Sverige.

En vuxen skarv äter i genomsnitt 1,5 kg fisk per dag. Även nätfångad fisken får bitskador från skarvar. Insjöfiskare kan få över 40 procent av de fångade ålarna skadade av skarv.

Skarvarnas skador på fisk och fiskeredskap samt artens utbredning har gjort skarven till en allt hetare fråga när det gäller skyddsjakt.

Kritik från EU för skarvjakt

Skarven är fortfarande fridlyst i EU och Sveriges regering har fått kritik från EU-kommissionen för att flera länsstyrelser gett tillstånd till skyddsjakt.

Både skjutvapen och äggprickning av skarvägg brukar tillåtas. Prickning av ägg innebär att fåglarnas ägg doppas i paraffinolja så att häckningen misslyckas. Antalet ägg som prickades ökade mellan 2005 till 2006 från 1750 till 6250.

I Mälaren får 200 skarvar skjutas per år mellan 2007 och 2009. Länsstyrelsen i Stockholm anser att EU-direktivet följs när skarv jagas.

EU-parlamentarikern Lena Ek från centerpartiet är en av dem som jobbar för att få allmän skarvjakt i Sverige.