500 sidor om dödad vargskötare

Snart är förundersökningen kring dödsolyckan i varghägnet på Kolmården klar. Hittills består förundersökningsmaterialet av 500 sidor. Om åtal väcks är inte klart än.

Nu är insamlandet av fakta kring olyckan då en djurskötare dödades av vargar i ett hägn på Kolmården så gott som färdig. Materialet består av ungefär 500 sidor, och bland materialet finns förhör av 30 personer och annan dokumentation.
Ännu åtestår en del förhör, enligt polisens utredare Anders Wallberg. 
Vad som framkommit under utredningen vill Wallberg inte gå in på.
– Det är en pågående förundersökning och rent allmänt arbetar jag med arbetsmiljöbrott. Så kan vi säga, säger Anders Wallberg till SVT Östnytt.

Inväntar alla fakta
Beslut om eventuellt åtal tas av förundersökningsledare och kammaråklagare Jan Olov Andersson. Han har ännu inte tittat på det insamlade materialet.
– Jag tar aldrig ställning i åtalsfrågan förrän jag har alla fakta på bordet, säger Jan Olov Andersson till Östnytt.