Betesskadorna ligger fortfarande långt ifrån det nationella målet att högst 15 procent av ungtallarna får ha en skada.
Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen Betesskadorna ligger fortfarande långt ifrån det nationella målet att högst 15 procent av ungtallarna får ha en skada.
Jämfört med förra året har skadorna minskat något i Svealand, ökat i Norrland och i Götaland ligger de kvar på samma nivå.
Foto: Skogsstyrelsen Jämfört med förra året har skadorna minskat något i Svealand, ökat i Norrland och i Götaland ligger de kvar på samma nivå.

60 procent betesskador på ungtallar

I Götaland har nästan 60 procent av ungtallarna skadats av älg och andra hjortdjur. I hela landet är siffran drygt 50 procent. Det visar sammanställningen som Skogsstyrelsen har gjort av årets älgbetesinventering, Äbin.

Äbin – älgbetesinventering

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna, som används som underlag inom viltförvaltningen.

Betesskadorna ligger alltså fortfarande långt ifrån det nationella målet att högst 15 procent av ungtallarna får ha en skada.
– Det är bekymmersamt att vi år efter år lyfter fram så här dåliga resultat utan att vi ser förbättringar. Det kommer krävas stora insatser framöver av alla aktörer för att få en bättre balans mellan hjortdjuren och tillgången till foder i skogen, säger viltspecialist Christer Kalén på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skadorna ökar i Norrland
Skadorna är störst i Götaland, där nästan 60 procent av ungtallarna är drabbade. I Norrland och Svealand ligger nivån på 40 procent. Jämfört med förra året har skadorna minskat något i Svealand, ökat i Norrland och i Götaland ligger de kvar på samma nivå.
– Det är förstås bra att vi ser en svag förbättring i Svealand, men nationellt sett kan vi inte säga att problemet har minskat. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny förvaltningsplan för älg och kronhjort som vi hoppas kan bidra till att få ned skadorna, säger Christer Kalén.

12 procent skadades senaste året
I Äbin kan man också läsa bland annat om skador på tall som har uppstått under det senaste året. Inte heller där syns några tydliga förbättringar, tvärt om ökar årsskadorna i alla landsdelar och nationellt har 12 procent av de inventerade tallarna skadats av vilt.
Dessa skador leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren. Betesskadorna uppskattas orsaka skogsnäringen förluster motsvarande minst 7,2 miljarder kronor varje år, enligt Skogsstyrelsen.