Sju av tio LRF-medlemmar är drabbade av vildsvin och drygt 70 procent av de som har vildsvinsskador mår dåligt och har minskad framtidstro på grund av vildsvinen, enligt en enkät.
Foto: Shutterstock.com Sju av tio LRF-medlemmar är drabbade av vildsvin och drygt 70 procent av de som har vildsvinsskador mår dåligt och har minskad framtidstro på grund av vildsvinen, enligt en enkät.

70 procent i LRF har vildsvinsskador

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har gjort en enkät där 6 800 LRF-medlemmar har svarat. Enkäten visar att 70 procent av dem har skador från vildsvin på sina marker. Drygt 70 procent av de som har vildsvinsskador uppger att vildsvinsskadorna påverkar deras mående och framtidstro negativt.

– När man har vildsvin i området, vet man aldrig vad de kommer att förstöra härnäst. Det är psykiskt påfrestande. Det är väldigt allvarligt att så många mår dåligt och får minskad framtidstro på grund av vildsvinen, kommenterar Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.
De ekonomiska konsekvenserna med vildsvin i jordbruk består dels av direkt skada i form av uppbökad mark, dels av indirekta skador då lantbrukaren tvingas anpassa odlingen efter viltet. Fyra av tio av lantbrukare som drabbats av vildsvinen anpassar odlingen efter viltet, enligt LRF-enkäten.

”Blir en stor kostnad”
– Att inte kunna välja vad man ska odla på sina marker på grund av vildsvinen blir en stor kostnad. Olika grödor ger olika betalt och avkastar olika mycket. Som bonde och företagare måste man kunna välja för att optimera företaget. Vildsvinen får inte tillåtas styra växtföljden på gården. Då har vi ingen chans att nå målen i livsmedelsstrategin, förklarar LRF-basen Palle Borgström.
Vildsvinens utbredning skiljer sig åt i landet. I sju av 18 län har minst åtta av tio bönder vildsvinsskador på sina marker. Det gäller Södermanland, Stockholm, Kalmar, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland. Det är endast i Jämtland och Västernorrland där LRF-medlemmarna slipper att ha skador från vildsvin.