96 procent vill inte ha varg

Det är skillnad på att göra undersökningar vad folk i allmänhet tycker om att det finns varg i Sverige och att fråga de som verkligen har vargar i sin närhet. I vargdrabbade Voxnabruk med omgivningar i Ovanåkers kommun säger 96 procent nej till att ha vargar där de bor. 83 procent har någon gång sett varg i sina hemtrakter.

Siffrorna kommer från en enkät som gjorts av den nystartade rovdjursgruppen i Voxnabruk.

Gruppen, som företräder invånarna, bildades på initiativ av länsstyrelsen för att få fram mer underlag om observationer av rovdjur inför ett beslut om skyddsjakt.

Men Naturvårdsverket sa nej till kommunens ansökan att skjuta bort några av vargarna i Voxna-reviret trots att fem jakthundar angripits av varg under jaktsäsongen och att voxnaborna tröttnat på att sitta hemma och lyssna på vargyl från bland annat elljusspåret. Invånarna har istället erbjudits hockeytutor som barn ska använda om de ser varg.

Missnöjet gror

Sedan dess gror missnöjet i Voxnabruk med omnejd.

Enkäten skickades till 597 hushåll i Voxnaområdet och 60 procent svarade. Bland de 357 svarande uppger 96 procent att de inte vill ha vargar i närområdet. 84 procent av de tillfrågade känner sig otrygga i sin vardag.

83 procent har någon gång sett varg, men endast 25 procent rapporterade observationen till länsstyrelsen.

Av dem som svarat är 27 procent jägare.

77 procent uppger att deras dagliga liv förändrats på grund av rovdjur. 75 procent har slutat med fritidssysselsättningar för att det finns vargar i närheten.

Uteaktiviteter upphör

– Människor som tidigare promenerade, gick med hund, löptränade, red på hästar, jagade, fiskade, åkte längdskidor, orienterade, plockade bär och svamp, har i stor utsträckning eller helt slutat med detta.

Det kommenterar ortsborna Pontus Simonsson, Elisabeth Danielsson och Maud Öst.

Att ”varghat” blir större vid högre ålder, som forskare hävdat, stämmer inte heller när det gäller Voxnabruk. Här svarar samtliga som är upp till 20 år att de inte vill har varg där de bor.

– Barnen som tidigare var ute och lekte om kvällarna, cyklade och gick till skolan har slutat med detta. När barnen själva säger att känns som vargen är viktigare än dem måste det var något allvarligt fel i beslutsfattandet, anser de tre ortsborna i en kommentar till enkäten.