Foto: Shutterstock Spridningen av afrikansk svinpest är just nu utom kontroll i flera områden på Balkan.

Afrikansk svinpest ökar återigen inom EU

Förra året minskade antalet rapporterade fall av afrikansk svinpest i EU. Men dessvärre har den positiva trenden vänt i år, skriver statsepizootolog Karl Ståhl på SVA:s blogg.

Minst två nya EU-länder har drabbats av afrikansk svinpest, AFS, varje år sedan det inledande utbrottet i EU 2014. 2022 var första året som antalet fall som rapporterades till EU:s rapporteringssystem ADIS minskade, vilket Jakt & Jägare har rapporterat tidigare.

Men under våren och sommaren i år har utvecklingen varit ”mycket negativ”. Smittspridningen är just nu utom kontroll bland småskaliga grisbesättningar i flera områden på Balkan, där tre länder är nyinfekterade. Och situationen bland tamgrisar i Rumänien samt tamgrisar och vildsvin i Italien är förvärrad.

Förhöjd risk

Trots det är SVA:s bedömning i nuläget att den nya situationen inte påverkar risken för att spridningen av AFS ska nå Sverige, men den risken är fortfarande förhöjd.

Sveriges geografiska läge och den höga biosäkerhetsnivån i de flesta svenska grisbesättningar gör att SVA bedömer att om AFS skulle drabba Sverige är det mest sannolika att det beror på mänskliga aktiviteter, som att enskilda personer har för med sig köttprodukter från infekterade tamgrisar eller vildsvin.

Vill få rapporter

Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA via SVA:s webbplats Rapportera vilt”, skriver Karl Ståhl.

Just nu håller SVA på att undersöka några påträffade döda vildsvin i Fagerstatrakten i Västmanland.

– I första hand vill vi utesluta afrikansk svinpest, i andra hand salmonella, säger Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär, till Jakt & Jägare.