Tony Törngren med stövartiken Snoa sedan hennes dumpade kropp hittats. Snoa hade misshandlads innan hon sköts med ett finkalibrigt vapen i huvudet. Framtänderna i överkäken är utslagna.
Foto: Hans Andersson Tony Törngren med stövartiken Snoa sedan hennes dumpade kropp hittats. Snoa hade misshandlads innan hon sköts med ett finkalibrigt vapen i huvudet. Framtänderna i överkäken är utslagna.

Ägare till dödad jakthund söker hjälp

Någon rövade bort Tony Törngrens hamiltontik Snoa när hon var ute på drev. Hunden hittades senare skjuten i huvudet med ett finkalibrigt vapen. Nu har Tony Törngren vänt sig till bland annat EU för att få hjälp. Han undrar varför olika myndigheter inte gör något, trots att det under lång tid försvunnit jakthundar och dumpats djurkroppar i området där Snoa dödades.

Tony Törngren har samlat ihop det som skrivits i fallet Snoa, både i olika tidningar samt debatten på nätet. Dessutom finns en korrespondens som förts med myndigheter och politiker. Nu har han skickat ett brev, med kopior på allt det som skrivits, till EU-kommissionen, djurskyddsmyndigheten i Skara samt till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Han hänvisar i sitt brev bland annat till att polisen uppger att det förekommit underligheter i området under 30 års tid. Flera jakthundar har försvunnit spårlöst.

Snoa lades däremot ut på en vändplan intill väg E 22, just för att kroppen skulle hittas. Tiken hade fått framtänderna i överkäken utslagna och sedan avlivats med ett skott från ett finkalibrigt vapen mitt i huvudet.

Utredningen lades ned igen

Ärendet lades efter kort tid ner av polisen, men nedläggningen överklagades och kammaråklagare Lars Folkunger i Norrköping tog upp ärendet igen. Efter en tid lades emellertid ärendet ner igen. Enligt Polisen kan ärendet när som helst tas upp igen om ytterligare information kommer fram.

– Jag har frågat mig vad som hade hänt om det istället för min hund hade legat en skjuten varg på vändplanen, säger Tony Törngren.

Han har även bifogat ett fall där en motionär hittade 13 döda rovfåglar vid ett motionsspår i slutet av juni förra året. Det var i samma område som Snoa försvann. Det rörde sig om en havsörn, tio ormvråkar och två duvhökar. Det kunde konstateras att i varje fall havsörnen var skjuten med ett kulvapen.

Dumpade kavader under 20 år

Polisen uppgav i samband med detta att kadaver under ett 20-tal år hittats dumpade utmed det aktuella motionsspåret.

Samtidigt pågick en utredning där en barnfamilj förföljts av djurplågare under tre till fyra års tid. Det senaste var att en tjurkalv hittats död sedan den knivskurits i könsorganen. Familjen har även observerat en person som iakttagit barnen med kikare när de rider.

Personer med anknytning till fallet Snoa har även fått obehagliga SMS-meddelanden, av vilka i varje fall ett meddelande är anmält till polisen och sparat. Även nattliga telefonpåringningar, utan att någon i andra ändan sagt något, har förekommit.

Inger Bååv på Norrköpingspolisen har uppgett att det inte gick att utesluta ett samband mellan de olika händelserna. Till detta kommer även att Jordbruksverket sedan 2001 driver ett ärende beträffande omärkta nötkreatur i det aktuella området.

”Närboende är rädda”

Tony Törngren undrar hur det kan vara möjligt att ingenting händer i detta fall, när det finns exempel på hur myndigheterna på andra håll avlivar djur, för att eliminera spridningen av smittosamma sjukdomar.

– Rädsla finns bland de närboende som inte vet vad som kommer att hända nästa gång. Ingen vill framträda offentligt och berätta vad de vet. Till mig har emellertid folk ringt och berättat hur det gick till när min hund togs om hand och senare avlivades, säger Tony Törngren.