Länsstyrelsen i Jämtland får bakläxa om förebyggande skyddsjakt på åtta lodjur i länets renskötselområden sedan beslutet överklagats av facebookaktivister med säte i Huskvarna.
Foto: Shutterstock.com Länsstyrelsen i Jämtland får bakläxa om förebyggande skyddsjakt på åtta lodjur i länets renskötselområden sedan beslutet överklagats av facebookaktivister med säte i Huskvarna.

Aktivister på Facebook stoppar lojakt

Facebookaktivisterna i ”Nätverket Lo & Varg” med säte i Huskvarna har lyckats få Förvaltningsrätten i Luleå att tillfälligt stoppa den förebyggande skyddsjakten på åtta lodjur i Jämtlands län.

Aktivistföreningens hemvist finns hos en privatperson i Huskvarna. Överklagandet av länsstyrelsens beslut tog skruv hos Förvaltningsrätten, som i fredags beslutade att stoppa skyddsjakten tillfälligt i väntan på ytterligare prövning.
Jakt & Jägare skrev om skyddsjakten på de åtta lodjuren här:

Skadebilden är för oklar
Den så kallade inhiberingen innebär att Förvaltningsrätten lutar mot att beslutet är fattat på felaktiga grunder. Det handlar främst om att skadebilden är för oklar inför en förebyggande jakt för att freda renskötseln.
Så här skriver rätten i beslutet om inhibering:
”En förutsättning för att förebyggande skyddsjakt efter lodjur ska tillåtas är att det finns en stor sannolikhet för att allvarlig skada kommer att uppstå. Ett sådant beslut ställer mycket höga krav på förutsättningarna att kunna förutse angrepp från rovdjur. Det bör alltså vara frågan om en klart förutsägbar situation där det i de flesta fall uppstår en allvarlig skada. Förvaltningsrätten noterar att länsstyrelsen synes basera uttaget om åtta lodjur procentuellt utifrån årlig tillväxt i förhållande till antalet fällda lodjur under skyddsjakt i aktuella områden under viss tid. Länsstyrelsen har inte heller närmare redogjort för förekomsten av ren i de aktuella områdena som bedömts som mest utsatta. Det kan därför ifrågasättas om beslutet uppfyller samtliga krav som ställs för skyddsjakt.”