Foto: SLU & Shutterstock Håkan Sand bedriver forskning om stora klövdjur och de stora rovdjuren, bland annat angående deras effekter på ekosystemts funktion och deras bytesinteraktioner.

Älgar lurar jägare men inte vargar – ny forskning

Älgar förändrar sitt beteende för att öka chansen att överleva licensjakten, men de är fortfarande dåliga på att möta vargangrepp. Det understryker färsk forskning från SLU som bland annat visar att det räcker med ett par 100 år för att det naturliga urvalet ska ändra älgarnas beteende.

Det är forskare från Norge och Sverige som har studerat om älgar i Skandinavien har anpassat sitt beteende till att de flesta älgarna dör på grund av mänsklig jakt och predation från stora rovdjur.

Försvinner till jakten

– Resultaten visar att det är uppenbart att det räcker med 100-150 år för att det naturliga urvalet ska ändra älgarnas beteende, säger Håkan Sand, forskare på institutionen för ekologi, enheten för viltekologi på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till Jakt & Jägare.

Han tillägger:

– Som jägare märker jag att jag ofta ser en hel del älg före jaktstarten, men när jakten börjar är de försvunna.

Bakgrunden till forskningen är att det är känt sedan tidigare att bytesdjur anpassar sitt beteende för att klara sig undan rovdjur. I Sverige är det intressant att undersöka om älgarna hunnit anpassa sig till vargnärvaron, något de inte behövt göra under de senaste 150 åren då människans jakt utgjort den största risken för dem.

– I några 100 år har människan jagat dem genom att sitta på pass och detta har också hunnit prägla dem.

Svensk-norska gränsen

Forskarna arbetade i ett studieområde nära den svensk-norska gränsen. De använde gps-data från märkta vargar och älgar i kombination med uppgifter från jägare om var älgar fällts vid jakt.

Studien tydliggjorde att älgar i samband med jaktsäsongen tenderar att undvika områden där jaktrisken är stor under dagen, men de återvänder nattetid och då jaktsäsongen är över.

Men älgarna i studien undvek inte platser där risken var stor för att de skulle dödas av varg, det naturliga urvalet har ännu inte anpassat dem efter vargen som varit utrotad i 150 år och först nyligen åter igen utgör ett hot.

”Svårt att mäta selektion”

– I och med att vargarna kommit tillbaka relativt sent i relation till den tid vi har jagat älg med bössa ser vi det här agerandet. Men det är väldigt svårt att mäta det naturliga urvalets selektion, vi vet faktiskt ganska lite om det. Generellt utgör för övrigt den mänskliga jakten ett mycket större tryck på älgstammen än vad vargarna gör.

Hur klarar sig älgarna undan björn, som väl funnits mera kontinuerligt i Skandinavien?

– Det har vi inte kunnat testa än eftersom vi inte hade tillgång till märkta björnar. Men vi har en sådan studie på gång i nordvästra Hälsingland och östra Dalarna, där det finns märkta björnar.