Älgräkning från ovan i Orsa

I Orsa kommun, på Ore och Orsa besparingsskogar, har en inventering av älgstammen gjorts med hjälp av två helikoptrar. Man hoppas att älgstammen har återhämtat sig under de tre senaste åren, eftersom den varit oroväckande låg. 

Med hjälp av två helikoptrar har älgstammen i Orsa kommun, Ore och Orsa besparingsskogar inventerats under fyra dagar.
Den senaste inventeringen gjordes för tre år sedan.
– I områden med rovdjur måste vi ha tätare kontroller eftersom det är svårt att veta hur många älgar rovdjuren tar. säger Lars Karlsson, ansvarig för jakt och fiske hos Orsa besparingsskog, till Dalarnas Tidningar.

280 000 hektar inventerade
Under de fyra dagarna är det Noppikoski älgförvaltningsområde som inventerats. Det omfattar 280 000 hektar. Det finns planer på att även inventera Siljansringens älgförvaltningsområde.
– Det är dyrt att genomföra och något klartecken har inte kommit. Tidigare gick det att få bidrag från viltvårdsfonden, men nu är det meningen att markägarna och jägarna ska bekosta inventeringarna själva, säger Lars Karlsson till Dalarnas Tidningar.

Extremt låg vinterstam
För tre år sedan visade resultaten en vinterstam på 2,5 älgar per 1 000 hektar, vilket är extremt lågt. Det beslutades om en restrektiv koavskjutning och det har inte skjutits ko eller kalv i området under de senaste tre åren. 
Man har även riktat in sig på att minska antalet björnar, där viltförvaltningsdelegationen gjort det möjligt att skjuta fler.

”Gäller att hålla balans”
Enligt Lars Karlsson har älgstammen visat sig öka lite grann.
– Nu gäller det att hålla en balans. Ökar vi avskjutningen för mycket är det risk att älgstammen havererar igen. Det ska också göras en avvägning mot skogsbruket och trafiken, säger Lars Karlsson till Dalarnas Tidningar.

Vill inte locka fler vargetableringar
Han menar att fler älgar också riskerar att locka till sig fler vargetableringar.
– I dag har vi tre revir som tangerar besparingsskogen. Att det inte fler beror på att det är för dåligt med mat åt vargarna här. Ökar älgstammen är risken stor för nya vargrevir, uppger Lars Karlsson för Dalarnas Tidningar.
Resultaten från de nya inventeringarna väntas inom en månad.