Alla märkta vargar på vargwebben

Nu finns samtliga 15 förvaltningsmärkta vargar med på vargwebben, även i Galvenreviret i Hälsingland, vilket betyder att man grovt (med en mils noggrannhet) kan se var vargarna är.

Länsstyrelsen i Gävleborg har alltså beslutat att inte avvakta den pågående polisutredningen och väljer att även visa den radiomärkta vargen i Galvenreviret. Orsaken är att nyttan med wargwebben bedöms som större än de potentiella nackdelarna. Wargwebben bidrar till att skapa en större acceptans för de stora rovdjuren.

Oklart rättsläge
Länsstyrelsen konstaterar att rättsläget är osäkert och att det gjorts flera försök att tolka sekretesslagen som handlar om utrotningshotade djurarter. Länsstyrelsen själv gör emellertid bedömningen att man levt upp till lagens krav eftersom vargwebben inte avslöjar lyor eller var valparna befinner sig under sommaren, samt anger så grova positioner att det i praktiken är mycket svårt att lokalisera vargarna.

Här finns vargwebben:
http://webmap.slu.se/website/vargwebb/viewer.asp