Alla tamdjur måste kunna värnas vid angrepp från stora rovdjur som lo, anser Jägarnas Riksförbund i svaret om en ny nödvärnsparagraf.
Foto: Anders Ljung Alla tamdjur måste kunna värnas vid angrepp från stora rovdjur som lo, anser Jägarnas Riksförbund i svaret om en ny nödvärnsparagraf.

Alla tamdjur måste få skyddas mot rovdjur

Jägarnas Riksförbund kräver att paragraf 28 i jaktförordningen ska ge alla rätt att döda stora rovdjur när de är på väg att angripa alla sorters tamdjur även utanför inhägnader.
Förslaget om ny utformning av paragraf 28 har varit ute på remiss.

Den nya paragraf 28 är uppdelat i två delar. I den första delen ges tamdjurets ägare eller skötare rätt att först försöka skrämma och sedan skjuta ett rovdjur som går till förnyad attack utanför hägn. Men då måste tamdjuret först vara skadat och rovdjuret på väg att göra ett andra angrepp.

I den andra delen ges alla rätt att skjuta ett rovdjur som är på väg att angripa boskap inne i ett hägn. Men den som tänker skjuta måste först ha försökt att skrämma bort rovdjuret från hagen.

Jägarnas Riksförbund är starkt kritiskt till att lagförslaget bara ger rätt att skjuta stora rovdjur som tänker gå till angrepp inne i boskapshägn.

Resten av tamdjursägarna måste även i fortsättningen stå och vänta på att deras skadade djur angrips på nytt innan de får skjuta.

– Det är både obegripligt, oförsvarbart och stötande att en tamdjursägare ska tvingas se på när ett tamdjur skadas eller dödas vid ett första angrepp utanför en inhägnad.

Det säger Mats Görling, generalsekreterare i JRF, Jägarnas Riksförbund.

Skyddet för tamdjur ska även gälla jakthundar, anser förbundet i sitt remissvar.

– Den nu föreslagna skrivningen av paragraf 28 gör såväl hund som hundägare rättslösa, tillägger han.

Dessutom är det ofta meningslöst att stå och vänta på att tamdjur överlever en första attack av till exempel varg. Många tamdjur dödas redan i den första attacken.

Jägarnas Riksförbund gillar inte heller att paragrafen endast ger djurägare och skötare rätt att skjuta attackerande rovdjur utanför hägn.

– Skyddet mot angrepp av rovdjur borde vara det vägledande, inte vem som gör det, kommenterar Mats Görling.

Jägarnas Riksförbund påpekar också att skrämselkravet i den nya utformningen av paragraf 28 krockar med paragraf 5 i jaktlagen. Den paragrafen fastslår att vilt bara får ofredas eller förföljas vid jakt och att det endast är markägaren som får vidta åtgärder för att motverka skador från vilt.

Därför kräver JRF att jaktlagen ändras, så att alla och envar får skrämma viltet för att stoppa skador.

Habitatdirektivet från EU, om skydd av stora rovdjur som varg, björn och lo, ska inte få hindra att tamdjur ges skydd mot rovdjursangrepp, anser JRF.

Att det är ”sannolikt” att ett rovdjur ska gå till angrepp i ett boskapshägn leder bara till osäkra bevislägen, tycker JRF. Då är det bättre att hela paragrafdelen om att stoppa rovdjur i hägn slopas helt, fastslår Jägarnas Riksförbund i svaret till jordbruksdepartementet.