Alliansen vill ha jaktlagsutredningen klar

I februari beslutade regeringen att den pågående Jaktlagsutredningen ska avslutas. Anledningen till detta uppgavs vara brist på resurser.
Däremot uttrycker ministrar önskemål om att utreda vargfrågan för fjärde gången. Detta får Alliansen att ifrågasätta regeringens prioriteringsordning och påpekar att ofärdiga utredningar lämnar viktiga frågor utan svar, skriver Alliansen i ett pressmeddelande.

Alliansen menar att det är viltförvaltningen som får ta smällen när utredningen läggs ner och att det inte leder till varken förbättringar eller effektiviseringar. Det finns ingen anledning att utreda vargfrågan en gång till, anser Alliansen. Däremot bör det noteras att regeringen är djupt splittrad i vargfrågan.
På grund av detta tar nu Allianspartierna initiativ till att ge regeringen i uppdrag att slutföra Jaktlagsutredningen i vissa delar – samernas rätt att jaga, rätt till jakt efter småvilt i vissa områden, jakt på allmänt vatten, jakt i svensk ekonomisk zon, förvaltning av säl, jakt efter kronhjort och förenkling av regler. För närvarande bereds ärendet i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

”Anmärkningsvärt”
– Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att avsluta denna viktiga utredning som har pågått sedan 2012, och som på många sätt skulle förbättra och effektivisera viltförvaltningen. Det är helt klart att jägarna och viltförvaltningen återigen kommer i kläm om utredningen läggs ner, pååekar Ulf Berg (M).
– Vi kan inte acceptera att utredningen läggs ner utan tar därför ett initiativ till att ge regeringen i uppdrag att slutföra utredingen som startades av Alliansen, säger Eskil Erlandsson ( c).
– Att hänvisa till resursbrist för att avsluta utredningen som ska slutredovisas så snart som i december i år, samtidigt som ministrar flaggar för en fjärde utredning om vargar känns inte seriöst, kommenterar Lars Tysklind (FP).
– Vi ser en mängd lokala exempel på hur nödvändig den här utredningen är, exempelvis beträffande jakt efter kronhjort, menar Magnus Oscarsson (KD).