Rovdjur tar kalvarna. Allt starkare rovdjursstammar, framförallt varg, drabbar Idre sameby.
Foto: Shutterstock Rovdjur tar kalvarna. Allt starkare rovdjursstammar, framförallt varg, drabbar Idre sameby.

Allt färre renkalvar i Idre

Årets märkning av renkalvar är klar och i Idre sameby ser renägarna att antalet kalvar minskar, rapporterar Dalarnas Tidningar, DT. Det är ett ökande rovdjurstryck, framförallt varg, som orsakar problemen.

90-95 procent av vajorna borde följas av kalv, om man utgår ifrån hur många som av vajorna som var dräktiga.

– I takt med att trycket från rovdjuren ökat så har antalet kalvar minskat. Här vid kalvmärkningen ser vi nu många vajor som saknar kalvar. Det handlar ungefär om 65 procent av vajorna som har kalvar, summerar Benny de preliminära siffrorna efter årets kalvmärkning.

Ännu fler försvinner
Han vet att kalvarna kommer att minska ytterligare fram till räkningen inför höstens slakt.

– Det innebär att vi riskerar att hamna under 50 procent då, säger Benny Jonsson till DT.

Stark björnstam och ökande förekomst av varg ligger bakom de försvunna kalvarna, menar Benny Jonsson.

Drabbas av utvandrande vargar
– Vargen har blivit ett allt större problem och den tar dels renar, men framförallt splittrar den hjorden och bidrar till att kalvar kan skiljas från vajor, säger Jonsson till DT.

Det är utvandrarna från den växande mellansvenska vargstammen som drabbar Sveriges sydligaste sameby. Så sent som i lördags var en varg synlig inne i Foskros by.