Allt sämre älgstam även i Västmanland

Det är omöjligt att få besked om var alfahanen i Uttersberg befinner sig. Fyra hundar har skadats av lo och länet har fått en allt sämre älgstam. Det är lägesrapporten för Västmanland.
Batteriproblem är troligtvis orsaken till att det inte går att få koll på var alfahanen i Uttersbergreviret finns.

– Alfahanen i Uttersbergsreviret är märkt med en GPS-sändare som lagrar positionen två gånger per dygn. Därefter sänder den ett SMS vart annat dygn om positionerna. Det är alltså den som vargtelefonen skall baseras på, konstaterar Lennart Abrahamsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Västmanland.

Det är bara periodvis under november som utrustningen fungerat. Efter den 21 november har det varit helt tyst från alfahanen.

Tikvalpen som också blev märkt har en betydligt enklare sändare som inte är användbar för det här ändamålet.

– Vargflocken är ovanligt stationär och håller sig nästan konstant inom ett område på cirka 30 000 hektar, mot normalt cirka 100 000 hektar, tillägger Lennart Abrahamsson.

Han har fått rapporter om rovdjursläget vid viltvårdsnämndens möte

– Inga andra djur än älg har hittills konstaterats rivna av vargflocken, förklarar han.

Däremot har fyra hundar skadats av lo i Västmanland.

– Dessutom har länsstyrelsen observerat vår uppmaning till våra medlemmar som har lofällor att säkra dessa för olovlig gillring. Det är positivt, tycker Lennart Abrahamsson.

De inkomna älgobservationerna från älgjakten pekar på en vikande älgstam även i Västmanland.

– Andelen tjurar är sannolikt för låg, vilket troligen är förklaringen till att slaktvikterna sjunker. Ko som har kalv ligger på 125 kilo, och tjur på 135 kilo, konstaterar JRF:s länsordförande.

– Det verkar bli avsevärt sämre avskjutning av älg än tidigare år.

Det händer även saker på vildsvinsfronten i Västmanland.

I Högsta, utanför Köping, har en vildsvinsgalt gått in i en tamgrisbesättning.

– Lyckligtvis var det en slaktsvinsbesättning som skulle slaktas veckan efter. Annars hade kostsam veterinärkontroll väntat, berättar Lennart Abrahamsson.

Den vilsvinsflock på 23 djur, sannolikt ”tama”, som ställt till bekymmer i Hebytrakten är nu samtliga borta.

Jägarnas Riksförbund har tidigare kritiserat att rovdjursproblemen ska tacklas i ett för stort område.

Även inom LRF växer nu missnöjet mot inrättandet av det Mellansvenska förvaltningsområdet, som länsstyrelsen anslutit sig till när det gäller rovdjursförvaltningen av varg.

– Observera att Jägareförbundet Västmanland står helt bakom länsstyrelsens beslut i den här frågan, säger Lennart Abrahamsson, som kommer att fortsätta att protestera mot det stora förvaltningsområdet.

Rovdjursinventeringen, som numera helt är länsstyrelsens ansvar, kommer troligtvis att genomföras redan i vinter. Yttäckande inventering i Västmanland skall ske vartannat år.