Alltjämt vargproblem i Idre

Två vargar avlivades nyligen i renskötselområdet i Idre. Men vargproblemen kvarstår för samebyn.
– Det finns ett revirmarkerande par till som rör sig i områden där vi har vinterbeten. Dessutom har Fulufjällsvargarna varit inne i vinterbetesområdet, säger Benny Jonsson, rovdjursansvarig i Idre Sameby.

Länsstyrelsen känner till att det finns ytterligare att vargpar i Idre.
– De har varit i kanten på det som betraktas som vinterbetesområden, säger Lena Berg, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Dalarna.
Samebyn har inte skickat in någon skyddsjaktsansökan ännu. Och enligt Lena Berg har inte länsstyrelsens personal diskuterat möjligheten att själva ta initiativ till en skyddsjakt.

”Ohållbar lösning”
– Vi har struntat i att flytta renar till området. Men det är en ohållbar lösning, eftersom vi måste kunna nyttja hela betesområdet, säger Benny Jonsson.
Naturvårdsverket bad länsstyrelserna att peka ut revir som kan vara lämpliga för jakt i vinter. I Dalarna pekades reviren i Aamäck och Äppelbo ut. Det förvånar Benny Jonsson.

Kritisk till revir som föreslås för jakt
– Man hade kunnat peka ut de nya vargreviret i Idre som lämpligt för jakt. Dessutom har Fulufjällsvargarna ändrat sitt område, så att även de rör sig i vinterbetesområden. Det är konstigt att länsstyrelsen inte pekade ut dessa två revir som lämpliga för jakt, säger Benny Jonsson.
Han skriver nu till länsstyrelsen och påpekar detta. Han avser även att söka skyddsjakt på de två reviren.

Pekar på riksdagens beslut
– Jag kommer att peka på vad som faktiskt står i riksdagens beslut, att skadorna för enskilda samebyar inte får överstiga tio procent. Här har vi 35 procent skador på grund av rovdjuren. Man kan fundera varför länsstyrelsen i Dalarna inte jobbar för människorna, utan emot, säger Benny Jonsson.