Beslutet ändras, så nu får en drabbad fårägare skyddsjakt på lodjur i Askersund och Karlsborg.
Foto: Shutterstock Beslutet ändras, så nu får en drabbad fårägare skyddsjakt på lodjur i Askersund och Karlsborg.

Ändrat beslut: Fårdräpande lo får jagas

Nu ändrar sig länsstyrelsen och tillåter skyddsjakt på ett lodjur som upprepade gånger attackerat en fårbesättning i Askersund.

Jakt & Jägare berättade förra veckan om fårägaren som fått tio får dödade vid sex attacker. Man har flyttat runt djuren, gjort fållorna mindre, satt upp strålkastare, spelat musik och satt upp så kallat rovdjursavvisande stängsel. Ingenting har hjälpt.

Nej blir ett ja
Länsstyrelsen i Örebro sa först nej till skyddsjakt. Motiveringen var att det inte var säkert att det bara rörde sig om ett lodjur. Det kunde dessutom vara en hona med unge.
Nu ändras beslutet och det blir ja till skyddsjakt. Bakom beslutet står länsstyrelsen i både Örebro och Västra Götaland.
Den här gången är bedömningen att det rör sig om ett och samma lodjur som attackerat fårbesättningen.

”Undvika allvarlig skada”
”Redan i februari och mars pågick skyddsjakt efter lodjuret, vilket då inte kunde avlivas. Eftersom lodjuret angripit får vid tre tillfällen under juni och juli, beslutar Länsstyrelserna återigen om skyddsjakt för att undvika allvarlig skada för fårnäringen”, skriver länsstyrelsen i Västra Götaland på sin hemsida.
Attackerna har inträffat på gränsen till Karlsborgs kommun och därför får skyddsjakten bedrivas i både Askersund och Karlsborg.