Mårdhunden sprider sig i Norrland och är ett gissel för småvilt och fåglar. I november förra året skulle Naturvårdsverket ha haft ett förslag till handlingsplan för hur mårdhundarna ska stoppas.
Foto: Harry Forsman Mårdhunden sprider sig i Norrland och är ett gissel för småvilt och fåglar. I november förra året skulle Naturvårdsverket ha haft ett förslag till handlingsplan för hur mårdhundarna ska stoppas.

Ännu ingen handlingsplan mot mårdhund

Mårdhunden, som spritt sig från Ryssland via Finland, ser nu ut att vara på stark frammarsch i Norrbotten. Mårdhunden är en skoningslös predator på småvilt och fågel. Dessutom sprider mårdhundar den samhällsfarliga sjukdomen dvärgbandmask. Men Naturvårdsverket har fortfarande ingen plan för hur mårdhundarna ska stoppas.

Under 2006 och 2007 sköts ett 15-tal mårdhundar på Haparanda-Sandskär, där fågellivet är rikt. En av dem var en hona med ett stort antal foster i magen. Då lyckades man inte avliva alla mårdhundar på ön.

Man misstänker också att stammen växer i Tornedalen. I oktober sköt en jägare två mårdhundar i Överkalix.

– Plötsligt såg jag en mörk klump under en gran men såg inte riktigt vad det var. Kompisen videofilmade också djuren som vi konstaterade var mårdhund, en jättestor hona på maxvikten tolv kilo med två årsungar, berättar jägaren Markus Larsson för Norrbottens-Kuriren.

Sköt honan och en unge

Markus sköt direkt, eftersom mårdhunden inte tillhör den svenska faunan och därmed inte omfattas av jaktregler. Han träffade honan och den ena ungen. Den andra ungen kom undan.

Problemet att mårdhunden sprider sig och är ett gissel för småvilt och fåglar, tror Markus Larsson är en svår nöt att knäcka. Att Naturvårdsverket ska hinna stoppa spridningen med hjälp av en nationell handlingsplan är han tveksam till.

– Nej, det kommer aldrig att gå, det är ett skyggt djur men kanske att man lyckas hålla den nere, säger Markus Larsson till Norrbottens-Kuriren.

Att istället utlova skottpengar som en morot åt jägare, tror Markus kan vara en bra strategi.

I november skulle ett förslag till handlingsplan ha varit klar. Men det har dröjt, och kommer att dröja än mer.

Oklart om planen

– I dagsläget vet jag inte när det blir en plan. Nu har mårdhunden också dykt upp i Norge, i norska Finnmarken, säger Anders Wetterin, biträdande enhetschef på viltförvaltningsavdelningen på Naturvårdsverket, till Norrbottens-Kuriren.

Den stora orsaken till dröjsmålet är att den ansvarige handläggaren är sjukskriven. I dagsläget finns bara ett enkelt utkast med tankar på hur man kanske kan bromsa mårdhundens etablering.

Idén med statliga skottpengar på mårdhund är inte en lösning, enligt Anders Wetterin.

– Skottpengar finns inte längre. Det är en förbjuden form från statens sida. Däremot kan exempelvis en viltvårdsförening i sin tur utlysa skottpengar, kommenterar Anders Wetterin i Norrbottens-Kuriren.