Ännu oklart om vargjakt i vinter

Miljöminister Lena Ek presenterade Sveriges förvaltningsplan för varg och den sårbarhetsanalys som ska infogads i förvaltningsplanen vid sitt besök hos EU-kommissionen på tisdagen.
EU-kommissionen ska godkänna förvaltningsplanen under hösten. Men om det betyder att licensjakten kan återupptas till vintern vågar inte Lena Eks pressekreterare Erik Bratthall lova.

Vid mötet med EU-kommissionären Janez Potocnik redogjorde Lena Ek för den förvaltningsplan som Naturvårdsverket tagit fram och de åtgärder som planeras för att förbättra genitiken hos den svenska vargstammen.

Miljöministern presenterade också den sårbarhetsanalys som ett antal forska tagit fram.

– Det här är första gången som EU-kommissionen har tillgång till ett vetenskapligt faktaunderlag och det fyllde uppenbarligen ett stort tomrum. Kommissionären menade att de steg som Sverige tagit visar att vi är på rätt väg, säger Erik Bratthall.

Nästa steg är nu att infoga sårbarhetsanalysen i förvaltningsplanen.

Enligt sårbarhetsanalysen menar forskarna att det räcker med 100 vargar för att vara säker på att arten överlever under de kommande 100 åren.


Inga synpunkter på sårbarhetsanalysen

Sårbarhetsanalysen är alltså den vetenskapliga nivån för vargen överlevande. EU-kommissionen efterlyser sedan en nivå för vad man kallar gynnsambevarandestatus.

I begreppet gynnsam bevarandestatus plockas det in politiska och andra överväganden som gör att nivån läggas över sårbarhetsanalysens nivå. Var den hamnar är ännu oklart.

Enligt Erik Bratthall hade kommissionären inga synpunkter på antalet vargar som anses behövas enligt sårbarhetsanalysen.

– Rapporten är vetenskapligt så väl underbygd att siffrorna inte kan ifrågasättas, säger han.

Det primära målet för Sverige är nu att infoga sårbarhetsanalysen i förvaltningsplanen och sedan få den godkänd av EU kommissionen under hösten så hotet om att Sverige kan dras inför domstol försvinner.


Lyfte frågan om problemen

– Det här var första steget i förhandlingen med Bryssel och ett väldigt positivt steg. I samtalen med kommissionären lyfte också Lena Ek frågan om landsbygdsbefolkningens och samernas problem med vargen.

Men om förvaltningsplanen godkänns i höst är det ändå inte säkert att vargjakten kan återupptas till vintern.

– Jag vågar inte säga om det kommer något besked i den frågan under höst, säger Erik Bratthall.