Foto: Magnus Lindgren/Mostphotos Fällavgifterna är som vanligt lägst i norr.

Ännu större skillnader i fällavgifter för älg

Inför att älgjakten i dag, fredag, har dragit i gång i den norra halvan av landet har nu samtliga länsstyrelser beslutat om årets fällavgifter. Skillnaden är upp till 1 100 kronor för en vuxen älg.

Älgvårdsfonden

För varje län finns en älgvårdsfond som finansieras genom intäkter från fällavgifter och registreringsavgifter. Länsstyrelsen får årligen besluta om fällavgifter. Kostnader för älgförvaltningen betalas ut som bidrag ur älgvårdfonden.

Fällavgifter jaktåret 2023/2024, från norr till söder:

Norrbotten: 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Västerbotten: 400 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Jämtland: 450 kronor för vuxen älg och 150 kronor för kalv.

Västernorrland: 450 kronor för vuxen älg och 150 kronor för kalv.

Gävleborg: 900 kronor för vuxen älg och 300 kronor för kalv.

Dalarna: 750 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv.

Värmland: 600 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Örebro: 1 000 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv.

Västmanland: 900 kronor för vuxen älg och 150 kronor för kalv.

Uppsala: 1 000 kronor för vuxen älg och 250 kronor för kalv.

Stockholm: 1 000 kronor för vuxen älg och 250 kronor för kalv.

Södermanland: 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Östergötland: 850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Västra Götaland: 1 200 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv.

Jönköping: 850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Kalmar: 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Kronoberg: 1 200 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Halland: 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Blekinge: 1 300 kronor för vuxen älg och 130 kronor för kalv.

Skåne: 1 500 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv.