Anses jävig för att han är jägare

En tjänsteman från länsstyrelsen i Jönköping anses jävig och har därför stoppats som jägarrepresentant i de nya älgförvaltningsområdena.
Mannen som var föreslagen att ingå i två älgförvaltningsgrupper är anställd av länsstyrelsen och arbetar i samma korridor som tjänstemännen som handlägger frågor kring älgförvaltningen.

Länsstyrelsen har nyligen bestämt vilka personer som ska ingå i älgförvaltningsgrupperna som är knutna till de åtta älgförvaltningsområden som bildats i länet.
I varje grupp finns tre representanter för jägarna och tre representanter för skogsägarsidan. Ordförande ska alltid utses från skogsägarsidan.
Den nu aktuella mannen, som är kretsordförande för Jägareförbundet och var utsedd som kandidat i ett två områden, område 1 och område 4.

Länsstytrelsen sätter stopp
I det senare området drog mannen tillbaka sin kandidatur för en tid sedan, men i område 1 har han funnits kvar enda tills länsstyrelsen nu satte stopp för hans medverkan.
Så här skriver länsstyrelsen i sitt beslut:
Enligt 7§ lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.”
Därför anser länsstyrelsen att det inte är lämpligt att mannen ingår i älgförvaltningsgruppen, även om han i sin tjänst inte är direkt inblandad verksamheten kring älgförvaltningen.
Jägarorganisationerna får därför ta fram namnförslag på en ny kandidat till posten.