– Det finns ett större utrymme att lokalt påverka hur mycket rovdjur som ska finnas. säger statssekreteraren Magnus Kindbom.
Foto: Anders Ljung – Det finns ett större utrymme att lokalt påverka hur mycket rovdjur som ska finnas. säger statssekreteraren Magnus Kindbom.

Antalet rovdjur kan minskas

Regeringen höjer rovdjursersättningarna med bara fyra miljoner kronor. Sametinget hade begärt en ökning på 20 miljoner. Beslutet förklaras av regeringen med att man i stället ska kunna minska antalet rovdjur.

Den nya rovdjursförvaltningen gör ett större regionalt inflytande över hur mycket rovdjur som ska finnas, bland annat i renskötselområdet. Det kan leda till en minskad rovdjursstam, menar Magnus Kindbom, statssekreterare på landsbygdsdepartementet.

– Ja, det finns ju ett större utrymme att lokalt påverka hur mycket rovdjur som ska finnas och där det då finns problem att man kan hantera det i större utsträckning lokalt, säger han till SR Sameradion.
Magnus Kindbom hänvisar till rovdjurspropositionen som säger att både björnstammen och antalet lodjur kan minskas.
Hälften av renkalvarna borta
Jijnjevaerie sameby i Jämtland har drabbats hårt av rovdjur. En rapport som samebyn och länsstyrelsen gjort visar att hälften av årets renkalvar försvunnit under sommaren.
Marianne Persson är ordförande i samebyn och hon tycker att det är bra att regeringen bara ökar ersättningarna med fyra miljoner. Det tolkar hon som en signal att det måste bli färre rovdjur. Hon ser positivt på beskedet.
– Ja,det är ju det här vi har försökt tala om för regeringen och Naturvårdsverket de sista åren. Vi kan inte leva med det rovdjurstryck vi har idag, och de har tydligen tagit intryck av det, rovdjursstammarna ska minska, säger Marianne Persson till SR Sameradion.