FOTO: MATTS BILDSTRÖM Många jägare gladdes över att äntligen kunna köpa en ljuddämpare utan att behöva söka licens för den. Men det visade sig vara för tidigt för att fira.

Antiklimax i ljuddämparfrågan – klassas som krigsmateriel

Ljuddämpare räknas i fortsättningen som krigsmateriel, enligt Inspektionen för Strategiska Produkter. Chockbeskedet innebär problem för jägare som vill köpa dämpare, men värst är det för alla handlare som sitter med stora lager.

Den 1 juli träder den nya lagstiftningen i kraft som innebär att tillståndsplikten för ljuddämpare tas bort. Sveriges jägare och skyttar skulle därmed enkelt kunna skaffa sig detta hjälpmedel – var det många som trodde och hoppades.

Skrev på hemsida

Polismyndigheten skrev också den 17 juni på sin hemsida att Sveriges vapenhandlare från och med den 1 juli inte längre behöver förvara ljuddämpare i valv, föra in dem i vapenböcker eller registerföra handeln.

Samtidigt meddelar samma myndighet att det emellertid krävs tillstånd från ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, för att få bedriva handel med ljuddämpare. Problemet är: ISP beviljar inte tillstånd för civil handel med ljuddämpare eftersom dämparen inte betraktas som en vapendel utan som krigsmateriel.

Prövar tillstånd

Därmed lägger polismyndigheten indirekt över frågor kring ljuddämpare på ISP, vars uppgift är att pröva tillstånd för handel med krigsmateriel. ISP betraktar ljuddämpare som krigsmateriel, men eftersom man inte prövar tillstånd för civilpersoner, kommer man sannolikt inte heller att pröva några tillstånd för den civila handeln. Det försäljningstillstånd för handeln med ljuddämpare som finns idag upphör också i och med att lagen ändras den 1 juli. Frågan har därmed hamnat i ett ingenmansland.

Kan inte bevilja

ISP är som myndighet tvingad att följa gällande regelverk. Så långt Jakt & Jägare förstår, kan man inte bevilja tillstånd till vapenhandlare som ”bara” säljer ljuddämpare till civila jägare och skyttar.

Resultatet blir att i stället för en sedan länge emotsedd förenkling får landets vapenhandlare sannolikt ett totalt stopp för handel med ljuddämpare. Detta sker samma datum som den nya lagen träder i kraft.

Oklara vilkor

ISP meddelar visserligen efter förfrågan att den handlare ”som i dag har ett giltigt vapenhandlartillstånd där ljuddämpare ingår inte behöver ett tillhandahållandetillstånd från ISP”, men det framgår inte vad som menas med ”i dag” eller om villkoren kring detta ”i dag” upphävs i och med att den nya lagen träder i kraft.  Som privatperson med licens för vapen kan du däremot åka till exempelvis Norge och köpa en ljuddämpare som du sedan enkelt kan föra in i Sverige.

Stora belopp

Många vapenhandlarna har med anledning av förhoppningar om regellättnader satsat på att möta en ökad efterfråga, åtskilliga av dem har nu stora lager med ljuddämpare som kan bli omöjliga att sälja.

En av dem är Anders Lindström, ansvarig för fem InterJaktbutiker i Mellansverige.

– Våra butiker har förstås tagit höjd för den ökade efterfrågan vi förväntat oss när reglerna äntligen ändras. Nu står vi i stället inför någonting som liknar ett försäljningsförbud. Man kan bara undra hur det kan gå så illa? Den första information vi delgetts kom från polisen för ett par dagar sedan. Där hävdar man att vi ska skaffa ett tillstånd som i praktiken är omöjligt att få. Våra lager är nu fyllda med ljuddämpare för miljontals kronor. Vi har köpare – men vi får inte sälja!

Sökt ISP

Jakt & Jägare har varit i kontakt med Simret Goitom, verksjurist på ISP, som menar att han är förhindrad att svara på pressfrågor. Han hänvisar i stället till sin chef, som vid artikelns slutförande inte hört av sig.