Skandobs-appen finns nu i en förbättrad version med nya kartfuktioner, som gör det lättare att ta del och dela med sig av rovjursobservationer.
Foto: Andrea Izzotti / Shutterstock.com Skandobs-appen finns nu i en förbättrad version med nya kartfuktioner, som gör det lättare att ta del och dela med sig av rovjursobservationer.

App för rovdjursobs

En förvbättrad version av en Skandobs-appen släpps nu för smarta mobiler. Appen är kopplad till databasen Skandobs, och är resultatet av ett samarbete mellan Naturvårdsverket och norska Rovdata som utvecklat och uppdaterat Skandobs-appen.

– Allmänhetens medverkan i övervakningen av de stora rovdjuren är viktig. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera och förbättra både databasen Skandobs och appen där man lägger i sina rovdjursobservationer. Målet är att göra båda delarna användarvänliga för användare både i Norge och Sverige, säger Magnus Kristoffersson, handläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Ny kartfunktion
Appen finns i App Store och Google Play och i den nya versionen finns en ny karta som är snabbare och bättre att ladda ner. Kartan går att visa på olika sätt, bland annat de senaste 100 observationerna i området man befinner sig i.
Nu när vintern kommer underlättar snön möjligheterna att hitta spår efter rovdjur. 
– Upplysningar om rovdjur bidrar till bättre kunskap om rovdjursstammarnas storlek och utbredning. Det är därför viktigt att alla som ser rovdjur, spår eller andra tecken registrerar sina observationer, avslutar Magnus Kristoffersson i pressmeddelandet.