Flera av forskningsprojekten handlar om klövvilt.
Foto: Jägarnas Riksförbund Flera av forskningsprojekten handlar om klövvilt.

Årets tilldelning för viltforskning klar

Nu har Naturvårdsverket beslutat vilka forskningsprojekt som blir tilldelade medel ur Viltvårdsfonden under 2016. Totalt delas nio miljoner kronor ut till åtta olika projekt.

Naturvårdsverket finansierar varje år forskning om en hållbar förvaltning av vilt med medel ur Viltvårdsfonden. Forskare från universitet och högskolor kan ansöka i konkurrens och i år kom totalt 38 ansökningar in varav åtta beviljades medel.

Framtidens klövviltsförvaltning
De flesta av projekten är fleråriga varav de två största handlar om framtidens klövviltsförvaltning och flerviltsförvaltning. De övriga forskarna ska bland annat studera om moharen är på väg att försvinna, rödrävens population och hur skador på jordbruksgrödor av vildsvin kan minskas med olika åtgärder.

Prioriterade områden
Inom Viltvårdsfondens forskningsstrategi för perioden 2015-2020 prioriteras följande områden: verktyg för viltförvaltning, från en- till flerartsförvaltning och framtidens viltförvaltning. Viltvårdsfonden finansieras med hjälp av det statliga jaktkortet.