Även Jägareförbundet vill ha vargjakt

Nu har den svenska vargstammen nått riksdagens etappmål på 200 vargar och vargarna har spritt sig ända ner i Astrid Lindgrens Småland. Jägareförbundet sällar sig nu både till Jägarnas Riksförbund och LRF-företrädare när de hävdar att det är naturligt att tillåta jakt på varg igen.

Båda jägarorganisationerna har därmed skickat in krav att regeringen tar ett beslut om en aktiv förvaltning för att säkerställa att vargstammen utvecklas under kontrollerade former.

– Det är dags att utbilda jägarkåren i vargjakt. Jakten ska ske med traditionella metoder av lokala jägare, säger Torsten Mörner, ordförande i Jägareförbundet, i ett pressmeddelande.

Max två föryngringar per län

– Inget län bör behöva tolerera mer än en till två föryngringar. Idag hotas den svenska jakttraditionen av fler kullar i ett län. Rovdjuren attackerar och dödar både älg, hundar och andra tamdjur i så stor omfattning att ingen meningsfull jakt kan bedrivas, fortsätter Torsten Mörner.

Regeringens rovdjursutredning föreslår att vargstammen ska frysas till 200 individer under tre år med hjälp av jakt. Jägareförbundet anser att det därför är dags för regeringen att våga stoppa vargstammens ökning och tillåta jakt omedelbart. De menar att det inte finns tid för att vänta på att en proposition ska skrivas och beslutas. Under tiden hinner ytterligare föryngring ske och vargstammen bli ohanterlig.

Minskar den illegala jakten

Hos de svenska jägarna har toleransen nått bristningsgränsen. Den illegala kommer att minska om möjligheten till legal jakt finns. Att den lokala befolkningen känner delaktighet i förvaltningen minskar också tendenserna till illegal jakt på varg. Det har alla internationella erfarenheter visat, hävdar Jägareförbundet.

– Nu brådskar beslutet av regeringen, redan kommande vinter måste jakten på varg inledas, säger Torsten Mörner.