Det är polisen som ska ta beslut om att problembjörnar ska förföljas och skrämmas, anser Lars-Erik Nordin vid polisen i Gävle.
Foto: Lars-Göran Abrahamsson Det är polisen som ska ta beslut om att problembjörnar ska förföljas och skrämmas, anser Lars-Erik Nordin vid polisen i Gävle.

”Även myndigheter begår jaktbrott”

Brottsförebyggande (Brå) jämställer jägarna med kriminella mc-gäng. Men även myndigheter kan medverka till jaktbrott på grund av okunskap om hur jaktlagen och jaktförordningen skall tolkas
– Naturvårdsverket och länsstyrelserna gör tolkningar av jaktlagstiftningen som innebär att det begåtts jaktbrott eller anstiftan till jaktbrott, säger polisen Lars-Erik Nordin i Gävle.

En del av Brås undersökning gäller ”jaktbrott” när tamdjursägare försöker tillämpa paragraf 28 och skydda sina djur mot rovdjursattacker.

– Varför ställs det högre krav på att boskapsägare och jägare ska ha bättre kunskap om lagar och hur regelverket ska tolkas? undrar Lars-Erik Nordin.

Rovdjursfrågan har blivit allt hetare. Det förekommer hot och vandalisering i båda lägren.

– Det finns idioter i alla grupperingar. Hoten kommer från alla läger, säger rovdjursdebattören Nils Björklund från Våmhus.

– Att gå ut och hota människor till liv och lem för att de har en annan uppfattning är rena galenskapen. Det här är något som sansade personer i de olika grupperingar ser som stora problem, tillägger han.

”Brå gör inte saken bättre”

– Att sedan Brå går ut och bara nämner jägarkåren, när även de så kallade ”vargkramarna” hotar sina motståndare, gör inte saken bättre, tycker Nils Björklund.

Det finns även exempel där länsstyrelser och Naturvårdsverket begått jaktbrott eller anstiftande till jaktbrott på grund av okunskap av gällande jaktlagstiftning. Myndigheterna har tagit egna beslut som endast polisen har rätt att avgöra.

Bland annat gäller det beslut om att stöta bort rovdjur som ställer till med problem.

Inne på en gårdstomt eller i ett boskapshägn får ägaren försöka skrämma och förfölja rovdjur.

Vad lagen säger om att stöta bort rovdjur utanför stängsel kan vara oklart.

– Myndigheterna har inte haft helt klart för sig om hur jaktlagen och jaktförordningen skall tolkas,

säger Lars-Erik Nordin, som jobbar med jaktfrågor hos Gävle-polisen sedan många år.

Förfölja och skrämma rovdjur

När det gäller att förfölja djur och skrämma exempelvis björn finns stora oklarheter, som borde förtydligas.

Sakkunniga på Naturvårdsverket anser att paragraf 28 i jaktförordningen gäller. Det är en paragraf i jaktförordningen som reglerar vad enskilda personer får göra och vilka krav som måste uppfyllas.

Företrädare för polisen hänvisar till jaktlagens paragraf 9 (nödvärnsparagrafen).

– Bara polisen kan ge tillstånd och skicka ut en utsedd person för att exempelvis skrämma eller med hjälp av hund stöta bort problembjörnar, säger Lars-Erik Nordin.

Ren ”polisparagraf”

Han understryker att paragraf 9 i jaktlagen är en ren ”polisparagraf”.

– Varken Naturvårdsverket eller länsstyrelser har rätt att ta beslut att skicka ut hundpatruller eller liknade för att skrämma eller stöta bort rovdjur utanför gårdstomter eller boskapshagar med stängsel, understryker Lars-Erik Nordin.

Han har påtalat detta för olika myndigheterna och anser att de har begått jaktbrott på grund av okunskap, när de tagit beslut som de inte har beslutanderätt till.

Däremot ställs det stora krav att jägare och boskapsägare skall kunna lagar och regelverk till punkt och pricka.

Lars-Erik Nordin anser att det är jaktlagsparagraferna 5 och 9, som avgör vem, var och vad som får göras när det gäller rovdjur, som ställer till med problem.