I mitten den halvautomatiska studsaren Benelli MR 1 Argo, som Toni Celan kämpat länge för att få ha som jaktvapen. I går behandlades den överklagade licensfrågan i Kammarrätten. Fallet har fått mycket stor betydelse för alla vapenägare i Sverige.
Foto: Privat I mitten den halvautomatiska studsaren Benelli MR 1 Argo, som Toni Celan kämpat länge för att få ha som jaktvapen. I går behandlades den överklagade licensfrågan i Kammarrätten. Fallet har fått mycket stor betydelse för alla vapenägare i Sverige.

Avgörande mål om vapenlicenser

”Slutar det här illa drabbas alla vapenägare”

Igår behandlades ett avgörande mål i Kammarrätten för om en jägare ska få licens på ett modernt jaktvapen, som polismyndigheten försöker stoppa eftersom bössan ser ”för militär ut”.

Gull-Britt Söderström, generalsekreterare för Sveriges vapenägares förbund, var på plats i Kammarrätten i Göteborg, eftersom fallet har avgörande betydelse för alla legala vapenägare i Sverige.
– I både det här och andra ärenden om vapenlicenser har polismyndigheten tagit sig friheter som de inte fått via bemyndigande, säger Gull-Britt Söderström.
Det är Naturvårdsverket, eller berörda skytteorganisationer, som ska få avgöra vilka vapen som är lämpliga att få licens för, påpekar hon.
– Det här kan sluta med att det är polisen som godtyckligt får bedöma vapens lämplighet, vilket berör alla jägare, skyttar och vapensamlare, sammanfattar vapenägarförbundets Gull-Britt Söderström.
I sak handlade gårdagens förhandling i Kammarrätten om Toni Celans långa kamp för att få en jaktvapenlicens på den halvautomatiska studsaren Benelli MR 1 Argo i kaliber .223.

Jägareförbundet höll med polisen
Polismyndigheten har hävdat att modellen är för ”militär” och ”farlig”. I början höll Jägareförbundet med när organisationen skulle yttra sig till polisen om jaktvapenlicens på Benelli-bössan. Hård kritik mot att förbundets företrädare inte var tillräckligt kompetenta i vapenfrågan gjorde att Jägareförbundet beslutade om en ny vapenpolicy. Från och med februari förra året har Jägareförbundet slutat att ge yttranden i vapenlicensfrågor.
Toni Celan har i sin tur fått utlåtanden både från Naturvårdsverket och Jägarnas Riksförbund att Benelli-studsaren är en halvautomat som är lämplig för jakt.
Dessutom fanns ett intyg med från Benellis försäljningschef om att MR 1 Argo inte är ett militärt vapen.

Polismyndigheten strök flera invändningar
Peter Thorsell från polismyndigheten gjorde en kovändning vid gårdagens förhandling.
Flera vapentekniska invändningar ströks i avslagsmotiveringen om vapenlicensen. Det gällde bland annat att bössan skulle ha ”ett militärt patronläge” och om pipinfästningen i bössan.
– Strykningarna gjordes eftersom Thorsell visste att det inkallade expertvittnet, Christer Holmgren, skulle mosa allt det där mycket effektfullt, skrockar Gull-Britt Söderström.
Kvar blev ändå en hel del ”flumuttalanden” från polismyndighetens sida om ”hög eldhastighet” och ”snabb omladdning” samt prat om magasin där det ryms för många patroner. Polismyndigheten har en egen politisk agenda att stoppa så många halvautomater som möjligt för både skytte och jakt.

Finns redan regler om jaktvapnen
Men Naturvårdsverket har redan avgjort vilka typer av halvautomatiska studsare som är lämpliga för jakt. Vid jakt får dessutom magasinen till sådana studsare max rymma fem patroner för till exempel klass 2-vilt som Benellin med .223-ammunition får användas för.
När polisens representant började prata om vapen för eldstrider och militära riktmedel kontrade Christer Holmgren med att förklara vad som gäller om en jägare ska klara att avlossa snabba drevskott på kortare avstånd.

Domaren: ”Vad återstår då?”
– Domaren avslutade med sammanfattningen ”vad återstår då?” apropå polisens strykningar i avslagsmotiveringen, kommenterar Gull-Britt Söderström.
Kammarrättens dom väntas komma om en månad.
Men Gull-Britt Söderström vågar inte vara optimistisk.
– Det finns tyvärr en historik där förvaltningsdomstolarna inte tar intryck av fakta och bara tittar på tidigare domar och lyssnar helt på polisen, säger hon.
Gull-Britt Söderström ställer sig bakom ledamöter i riksdagen som sagt att polisens haveri med att handlägga vapenlicenser måste stoppas. Ett förslag är att lyfta över hanteringen av vapenlicenser till en ny viltmyndighet.

Polisens syn på legala vapenägare
– Det är absolut en bra tanke. Inget kan vara sämre än polisens hantering hittills. Polisen är för präglade av att hålla på med kriminella. De ser legala vapenägare som presumtiva brottslingar, förklarar Gull-Britt Söderström.
Sanningen är att det är ytterst få legala vapen som används vid grov brottslighet i Sverige. Men den statistiken lyfter polismyndigheten inte fram.
– Istället håller polismyndighetens företrädare på och pratar om att legala vapenägare kan vara psykiskt instabila eller att vapnen kan komma på drift, konstaterar Gull-Britt Söderström.
Tills vidare krävs det att skyttar och jägare som vill ta strid mot polismyndigheten i licensärenden måste vara mycket pålästa och uthålliga.
– Som i Celans fall krävs också en bra advokat för att ha en chans att få gehör efter överklaganden till högre instanser, sammanfattar generalsekreteraren för Sveriges vapenägares förbund.
Polismyndighetens Peter Thorsell har tidigare sagt till Jakt & Jägare att han inte vill kommentera pågående rättsfall.

HÄR FINNS MER LÄSNING:

Polisen har försökt komma åt Toni Celan genom att han saknat statligt jaktkort.
Läs om det här:

En insamling har startats av vapenägare för att stoppa polismyndighetens framfart mot legala vapenägare. Det ska täcka advokatkostnaderna i ett annat avgörande rättsfall.
Läs om det här:

Vapenexperten Christer Holmgren skriver om hur polismyndigheten försökt vilseleda i MR1-fallet.
Läs om det här:

Christer Holmgren skärskådar hur hanteringen av vapenlicenser förvandlats till ett rättshaveri utan vapentekniska kunskaper.
Läs om det här: