Foto: Shutterstock Länsstyrelsen tyckte inte att det räckte med att bara en ren rivits och avslog ansökan.

Avslag – ingen skyddsjakt på björn för sameby

Det blir ingen skyddsjakt på björn för Rans sameby i Västerbotten. Länsstyrelsen framhåller att björnen inte är lokaliserad, men att sambyn kan inkomma med en ny ansökan om nya problem uppstår.

I sin ansökan skriver Rans sameby att mycket tyder på att en björn har dödat en ren och ätit av den några kilometer nordost om Viktoriakyrkan i Sorsele kommun, rapporterar Folkbladet.

Samma björn?

Enligt ansökan rör det sig förmodligen om samma björn som setts från helikopter i samband med en tidigare skyddsjakt.

Men länsstyrelsen i Västerbotten säger nej till jakt och hänvisar till att nya observationer inte har gjorts och björnen inte är lokaliserad. Samtidigt utesluter myndigheten inte att en framtida ansökan kan komma att beviljas om fler problem uppstår.