Övning mot ett tredimensionellt mål. Att smyga in på 20 meter mot levande klövvilt är betydligt svårare. Här tränar Stefan Skarp, vice ordförande i Svenska bågjägareförbundet.
Foto: Else Ammentorp Övning mot ett tredimensionellt mål. Att smyga in på 20 meter mot levande klövvilt är betydligt svårare. Här tränar Stefan Skarp, vice ordförande i Svenska bågjägareförbundet.

Bågen spänns för jakt med pil

Bågen är spänd för att Sverige ska göra som Finland och Danmark. Svenska bågjägareförbundet har sänt en ansökan till Naturvårdsverket om att tillåta jakt med pil och båge på frilevande vilt.

Nu är tiden mogen att tillåta bågjakt, tycker Else Ammentorp, bågjägarnas ordförande.

– Naturvårdsverket gav ett specialtillstånd för en jaktformsundersökning 2001-2002 för jakt på vilt i hägn. Vår sammanställning visar att det endast blev en skadskjutning när 32 djur fälldes. Det var vildsvin och dovhjort som jagades i vilthägn, berättar Else Ammentorp.

Avståndet var i snitt 20 meter för pilarna.

I övrigt stöder sig bågjägarna på alla erfarenheter från de nordiska grannländer där bågjakt är tillåtet.

Tillåtet i Danmark sedan 1999

I Danmark har det varit tillåtet att jaga småvilt med pil och båge sedan 1999 och många rådjur har fällts med pil.

– I Finland har det varit tillåtet att jaga småvilt, rådjur och bäver med pil och båge sedan 2002. Vi väntar på besked om det även ska gå att jaga vitsvanshjort och ren, kommenterar Else Ammentorp.

Många svenska bågjägare har åkt till Åland för att jaga rådjur.

– År 2005 tillät landskapsregeringen på Åland jakt med pilbåge på samtliga jaktbara arter utom älg, säger Else Ammentorp.

Den nya jaktlagen började tillämpas i praktiken på Åland förra året.

– Jakt med pilbåge i Norden sker i grannländer som har samma jaktkultur och jaktetik som Sverige. Den här jaktutövningen ligger helt i linje med den svenska viltförvaltningen, tillägger Else Ammentorp.

Kämpa mot fördomar

Hon och bågjägarförbundet har att kämpa mot en hel del fördomar om jakt med pilbåge.

– Det förknippas både med ljudlös tjuvjakt och Rambo-typer. Många vet inte heller hur effektiva pilarna är, förklarar hon.

Förutom den vanliga jägarexamen med högviltsdelen måste en svensk bågjägare klara specialkursen för att få tillstånd att jaga med pil och båge.

– Det är både krävande skjutprov och teori. Utbildningen ställer bland annat höga krav på anatomikunskaper för att alltid hitta hjärta-lung-området på viltet, säger Else Ammentorp.

Jakten med båge och pil är en riktig utmaning, konstaterar hon.

– Det gäller att kunna smygjaga och komma in på 20 meter till viltet. Det kräver att man är ute i markerna tio gånger mer än om jakten sker med studsare.

Tystnaden är tjusningen

– Tjusningen med jakten med pilbåge är tystnaden och att det inte stressar djuren. I Australien jagade jag vildsvin och det kom en rad på 15 grisar. Pilen gick rakt genom en liten gris som var stendöd efter fem meter. De övriga märkte inget och jag kunde fälla ett vildsvin till. Det skulle jag aldrig ha kunnat göra med et gevär, berättar Else Ammentorp.

Många svenska bågjägare har tröttnat på att tvingas åka utomlands för att kunna jaga med pil och båge.

Inom förbundet finns en känsla att det är nu eller aldrig om bågjakt ska tillåtas i Sverige.

– Men jag tänker inte ge upp även om det går trögt, säger Else Ammentorp.

Nästa steg blir att även uppvakta ledningen för Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund och informera dem om bågjakten.