”Befogat med skoterjakt på rödräv”

Många renskötare i Jämtland är kritiska till hur jakten på rödräv bedrivs. De menar att jakten är ett klart exempel på en rådande dubbelmoral.
– Men det är en värdering, en åsikt i en grupp. Det är våra politiker som ska ta ställning till alla åsikter i samhället och utforma politiken efter detta. Vi tjänstemän ska hålla oss till befintliga regelverket och lagutrymmet.

Det säger Maano Aunapuu, naturvårdshandläggare på länsstyrelsens naturförvaltningsfunktion, till Länstidningen i Östersund, LT.

Bakgrunden är att länsstyrelsens personal bedriver jakten på rödräv med hjälp av skoter. När någon annan spårar och skjuter räv från skoter anses det vara djurplågeri och är dessutom illegalt.

– Det är fortfarande väldigt stor skillnad på en förvaltningsjakt, som sker så alla vet om den, och den illegala jakten som sker i det fördolda. När det gäller rödrävsjakten har man gjort bedömningen att för att bevara en annan art, fjällräven. Då är de åtgärderna befogade, säger Maano Aunapuu till LT.

Kräver särskilt tillstånd

Han berättar att länsstyrelsens personal, liksom renägare, måste ha särskilt tillstånd för att få använda skoter. Det är inget som sker rutinmässigt, förklarar Maano Aunapuu.

– Vi ska ju undvika att utsätta rödrävar för onödigt lidande. Och det ska ju inte ses som vanlig nöjesjakt, det är ju en förvaltningsåtgärd, säger han till LT.

Brottsförebyggande Rådet, Brå, har gjort en förstudie om illegal jakt. I den finns många värderingar, man ska ta fram den illegala jaktens ”rätta ansikte”, som djurplågeri. Där tas exempel på djur som blivit påkörda av skoter.

Men det är inget som händer under länsstyrelsens jakter, menar Aunapuu.

– Det är vi helt säkra på, fullständigt säkra. Det skulle vara mycket oetiskt och sådant tillåter vi inte. Det vi strävar efter är att jaga med två naturbevakare. Det är det idealiska för att då kan en vara på plats och den andra kan då försiktigt försöka styra räven mot den andra personen, berättar Maano Aunapuu för LT.

Åtgärdsprogrammet, där jakten på rödräv ingår, är nu på remiss och kommer troligtvis att godkännas av Naturvårdsverket. Om det blir så fortsätter rödrävsjakten med skoter i fem år till.