Begär nya bidragsregler för stängsel

Landshövdingarna i Södra rovdjursförvaltningsområdet har gemensamt skrivit till Jordbruksverket med ett yrkande om att förändra regelverket för bidrag till rovdjursavvisande stängsel. 

I yrkandet skriver landshövdingarna i Södra rovdjursförvaltningsområdet att de vill ha möjlighet att ge bidrag för rovdjursstängsel innan ett rovdjursrevir hunnit etableras. De menar att det är bättre att utföra förebyggande åtgärder innan vargar eller andra rovdjur biivit stationära, i stället för att länsstyrelserna får koncentrera sig på skyddsjaktsansökningar och arbetet kring en redan skedd rovdjursattack.

”Angrepp sker innan revir etablerats”

”I dagsläget finner landshövdingarna i Södra förvaltningsområdet det osannolikt att ett vargrevir hinner bildas hos oss innan ett skyddsjaktsbeslut för aktuella vargindivider initieras. Länsstyrelsernas huvudsakliga arbete riskerar därför att koncentreras till ersättningar av vargrivna får och anordnande av resurskrävande skyddsjakter, och inte till förebyggande åtgärder som hade ökan förutsättningarna för uppfyllelse av rovdjurspolitikens intentioner”, skriver de i yrkandet.
Hänvisar till Kynnatiken
Landshövdingarna hänvisar till fallet med Kynnatiken, som befann sig mellan maj och november i ett viltrikt område i Kronobergs län. Under tiden hon var i området hann hon utföra 10 angrepp på förbesättningar.
”Nuvarande regelverket för bidrag till stängsling inom landsbygdsprogrammet ger inte länsstyrelserna möjlighet att bidra till större områdesvisa stängslingsinsatser innan det finns en stationär varg eller helst, ett konstaterat vargrevir”, skriver de.

Fotnot: Det södra rovdjursförvaltningsområdet består av följande län: Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Halland, Blekinge, Skåne och Gotland.