Berg pressar Bucht om vargarna

Moderaternas Ulf Berg ställde igår en direkt fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om huruvida man säkerställer kompetens hos länsstyrelser där man ska fatta beslut om vargjakt. Landsbygdsminister svarade att han inte ska ha åsikter om hanteringen, men att han förutsätter att de följer lagen.

I gårdagens interpellationsdebatt talade Ulf Berg, talesperson för Moderaterna i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott, om Riksdagens beslut att Naturvårdsverket kan delegera beslut om vargjakt till berörda länsstyrelser. I delegeringen har Naturvårdsverket angett utförliga direktiv om vad som ska uppfyllas innan beslut om vargjakt kan tas.
I Värmland och Örebro län kunde licensjakt på varg till slut inledas efter överklaganden, men i Dalarnas län stoppades jakten eftersom länsstyrelsens beslut inte uppfyllde de krav som ställts för att vargjakt ska kunna genomföras.

Ifrågasatte kompetensåtgärder
Under interpellationsdebatten ställde Ulf Berg (M) en direkt fråga till statsråd och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om licensjakt på varg.
Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens hos länsstyrelserna för att fatta beslut som är juridiskt hållbara när det gäller licensjakt på varg?”, löd frågan.

”Utgår från att de följer lagstiftning”
Sven-Erik Bucht (S) svarade att det är direkt olämpligt att han ”som statsråd har synpunkter hur en myndighet hanterar ärenden”.
– Jag utgår från att ansvariga myndigheter följer gällande lagstiftning. I fråga om licensjakt på varg har tillämpande myndighet att ta ställning till komplexa frågor. Detta gör de på eget ansvar. Att Naturvårdsverket efter ett överklagande gör en annan bedömning än länsstyrelsen är i sig inte anmärkningsvärt. Det bidrar till att en praxis utformas vilket är värdefullt för den framtida hanteringen, sade Sven-Erik Bucht under interpellationsdebatten.