Beslut om orimligt hög älgavskjutning rivs upp?

Jägarna i Västjämtland kan få ett besked om det blir ett nytt beslut om årets älgtilldelning senast på fredag, meddelar länsstyrelsen.

– Frågan kommer att föredras ganska snart. Förhoppningsvis blir det före fredag, säger länsstyrelsens chefsjurist Maria Wallén Mattsson till Östersunds-Posten.

Just nu bereds ärendet kring jägarnas krav. Jägarna vill att länsstyrelsen river upp det tidigare beslutet att kraftigt höja kvoten med två älgar per 1 000 hektar.

Fördubblad älgtilldelning

För vissa områden i Västjämtland skulle det innebära en fördubbling av tilldelningen.

Jägarna ansåg att beslutet var helt förkastligt, eftersom de har haft svårt att skjuta av den tidigare, lägre tilldelningen. Älgstammen hotas av att skjutas sönder helt på grund av orimliga krav från skogsbolagen.

Kommer ett nytt besked på fredag innebär det att kvoten sänks lagom till att septemberjakten på älg startar.