Foto: Carl Johan Erikson/Sveriges Domstolar & LILLIAN TVEIT/Mostphotos Högsta förvaltningsdomstolen anser att länsstyrelserna gjorde fel som uttökade tilldelningen under licensjakten 2022, trots att det ursprungliga beslutet var överklagat och ännu inte juridiskt färdigbehandlat.

Beslut om vargjakt får inte ändras om de har överklagats

Länsstyrelserna får inte ändra i beslut om licensjakt efter varg som har överklagats men ännu inte behandlats av domstol. Det meddelar Högsta förvaltningsdomstolen som anser att tre länsstyrelser har gjort fel.

Inför licensjakten på varg 2022 beslutade länsstyrelserna i Dalarnas, Västmanlands och Örebro län om en tilldelning på sammanlagt tolv vargar i reviren Snösjön och Haraldsjön. Jakten skulle som vanligt få bedrivas från den 2 januari och som längst till den 15 februari.

Besluten överklagades av bland andra Svenska Rovdjursföreningen som fick avslag av förvaltningsrätten i Luleå. Rovdjursföreningen fortsatte att överklaga, men varken kammarrätten i Sundsvall eller Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade prövningstillstånd.

Utökade med två vargar

Innan HFD handläggning av målen var klar beslutade länsstyrelserna att öka tilldelningen med två vargar, ändra det ena jaktområdet samt jakttiden eftersom det fanns fler än sex vargar i reviren.

Även ändringsbesluten överklagades till förvaltningsrätten. Denna gång upphävde domstolen besluten, eftersom den ansåg att det enligt förvaltningslagen var omöjligt att öka antalet vargar som skulle få skjutas eftersom den frågan redan var föremål för process i högre instans.

Länsstyrelserna överklagade då till kammarrätten som avslog och gjorde bedömningen att problemet inte var att högre instans inte hade behandlat Rovdjursföreningens överklagan om tilldelningen än, utan att det i jaktförordningen finns en specialbestämmelse vad gäller att ändra ett beslut om licensjakt efter varg. Enligt kammarrätten var det enligt den bestämmelsen möjligt att inskränka ett beslut om licensjakt, trots att beslutet har överklagats, men inte att medge att jakten utökas.

Länsstyrelserna gjorde fel

Det beskedet nöjde sig dock inte länsstyrelserna med. Och frågan som nu har prövats av högsta instans är alltså om en länsstyrelse får ändra ett beslut om licensjakt efter varg när beslutet har överklagats.

Svaret från HFD är att det är 39 § förvaltningslagen som är tillämplig i målen. Och att länsstyrelserna gjorde fel när de ändrade besluten om licensjakt efter att de ursprungliga besluten hade överklagats men ännu inte behandlats av domstol.