Foto: Carl Johan Erikson Nu har frågan om överklagade vargjakter landat på Högsta förvaltningsdomstolens bord.

Fråga om överklagad vargjakt avgörs i högsta rättsinstans

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett vargjaktsmål. Frågan som ska prövas av domstolen gäller reglerna för när ett beslut om licensjakt får ändras.

Det är den överordnade rättsliga instansen – Högsta förvaltningsrätten – som ska pröva innebörden i 23 f § i jaktförordningen:

”Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e § får beslutet ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon annan särskild anledning.”

Ska reda ut

Bakgrunden är de många överklagandena av beslut om licensjakt.

Nu ska domstolen reda ut när ett fattat beslut om licenjakt på varg kan ändras då ett sådant beslut är överklagat till domstol men målet ännu inte avgjorts slutligt.