Markägare i Jönköpings län vill öka avskjutningen av rådjur och älg för att minska betesskador på skogen.
Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com Markägare i Jönköpings län vill öka avskjutningen av rådjur och älg för att minska betesskador på skogen.

Betesskador oroar i Jönköpings län

I Jönköpings län är betesskadorna större än man trott, visar en ny rapport från skogsstyrelsen. Markägare vill att fler rådjur och älgar ska skjutas.

Det har hållits ett möte mellan jägare, markägare och skogsstyrelsen i Värnamo, där markägare uttryckte ett krav på att jägarna måste skjuta fler rådjur och älgar eftersom de orsakar betesskador på skogen.
– Kortsiktigt måste antalet älgar och rådjur minskas. Men det måste också planteras mer tall, sammanfattar markägaren Torbjörn Egerhag för SR P4 Jönköping.

Mycket ungskog efter stormarna
Det har planterats stora ytor med ny skog efter stormarna Gudrun och Per. Där har rådjur och älgar betat och skogen visar stora skador.
Enligt skogsstyrelsens nya rapport är fyra av fem träd skadade.
– Vi vet att Sverige är en skogsnation där mycket av vår välfärd kommer just från skogen. Tar vi inte hand om skogen nu, så kommer vi få se längre fram i att vi faktiskt får mindre välstånd, säger skogsägaren Torbjörn Egerhag till radion.

En balans behövs
Gunnar Lindblad, ordförande för Jägareförbundet Jönköping, tycker att man borde hitta en lösning på problemet som fungerar för både jägare och markägare.
– Förinta alla älgarna tror jag är fel, utan vi måste komma ner på en nivå som är bra för betesbalansen, och en hög kvalité på älgstammen, säger Gunnar Lindblad till radion.